Целта и очакванията

Да определите целите си

Сигурно сте си дали сметка, че аналитичната способност, с която вече разполагате е повече от достатъчна, за да оперирате и не трябва да изучавате повече техники за анализ.

Погледът Ви се е насочил към поведението Ви и към психологическите аспекти на профила Ви. Оттук образованието Ви ще отиде в досега неподозирана посока и ще изисква различен фокус от този, който сте имали когато сте започнали. Психологическият компонент престана да бъде нещо абстрактно и отделено от анализа и изпълнението, за да бъде разглеждан като нещо, което винаги присъства, и което се изразява в много детайли на оперирането Ви.

От това ново разглеждане, по-вглъбено, сте придобил необходимата обективност, за да изследвате всички аспекти на оперирането. И с този нов поглед разкривате, че пазарът има няколко характеристики, към които трябва да се адаптирате, и че те не винаги съвпадат с идеите, които имате за него. 

Тази трансформация да се насочите лице в лице срещу оперативността изисква честно поведение, за да не оставите алчността, амбицията или страхът да се вместят в процеса Ви на съзряване.

Като възрастни, повечето от нас сме намерили начин, по който да действаме в света, начин, с който предричаме реакциите на нашите действия от страна на заобикалящия ни свят. Дори можем да манипулираме поведението на други хора, за да постигнем резултатите, които искаме. Обаче всички тези междуличностни стратегии не са приложими в трейдинга.

Възможно е начина, по който сте живели досега в битието си да е безполезен при опериране, или дори да причини проблеми. Без да губите способността си за критичност, трябва да изоставите всяко желание да доминирате и да контролирате реалността. Няма да можете да контролирате пазара, нито пазарът ще Ви възнагради, защото имате добри намерения или проявявате усилия над възможностите си. Всяка идея за награда или да бъдете по-умен или прилежен от останалите, не се вмества в системата от характеристики на финансовия пазар.

Тук, Вие сте единствения човек, отговорен за резултатите си и за добрите, и за лошите. Ако укривате някое противоречие под формата на страх или на алчност, например, това ще се прояви директно в сметките Ви. Честността пред самия себе си трябва да бъде абсолютна.

Това изоставяне на старата представа, която сте имали за себе си е това, което ще помогне да се развивате и да се откриете това, на което наистина сте способни. Критерият, който е необходим за организирането на трейдингов план не отговаря на същите егоцентрични принципи, на които сме свикнали.

В този параграф ще продължим с инвентара от убеждения, който сте събирали. Една голяма част от инвентара също е образуван от очакванията Ви и от целите Ви. Както убежденията, Вашите цели произхождат от менталната сфера. Но резултатите се проявяват в заобикалящия Ви свят и затова трябва да имате предвид реалността. Ако тези две сфери: менталната и заобикалящия свят не се съгласуват помежду си, резултатът няма да бъде от удовлетворение, а фрустрация.

По тази причина инвентарът трябва също да обхваща онези понятия, които дефинирахме като цели или очаквания. Ако те не са реалистични, е трудно да успеете да напреднете, защото ще изпитате голяма тревожност. Има много кандидати, които приемат нереални очаквания, съботирайки кариерите си отначало.

Сега ще формулирам поредица от въпроси, с които можете да продължавате да увеличавате личния си инвентар. Важно е да посветите малко време, за да им отговорите, и ако е възможно, да формулирате други, които смятате за полезни за своето себепознание.

1.- Коя е причината, поради която оперирате на Форекс? Освен да прави пари, всеки човек има други причини, поради които иска да печели пари по този начин. Важно е да осъзнавате кои са причините, които ни водят до оперирането. Колкото по-честен бъдете в дефинирането на причините си, по-ясни ще бъдат те, ще имате повече точки, за да избягвате грешки и да печелите консистентност. Ако, например, един човек е изгубил пари, заради лоша инвестиция и реши да оперира на собствена сметка на пазарите, за да си възвърне тази загуба, той е под влиянието на загуба, която ще обуслови всичко, което прави. Опитайте се да изпитате изобретателността си, за да откриете дали има някаква скрита причина.

2.- Какви са изгодите, които очаквате да получите оперирайки на Форекс? Можете да ги изложите с проценти или сума пари.

3.- За колко време искате да достигнете тези ползи? Определете времеви срок за достигане на тези ползи. Замислете се, че колкото по-кратки са сроковете, резултатите ще са по-произволни. И обратно, колкото по-дълги са сроковете, резултатите ще са по-сигурни от статистическа гледна точка. Ако методът Ви показва, например, 300 операции на година с надежност от 70%, това ще бъдат 210 печеливши и 90 губещи операции. Това предполага, че всяка година ще завършите със задоволителен резултат. Но ако анализирате изпълнението си всеки месец, има вероятност, че 3,6 месеца ще бъдат отрицателни. Колкото по-кратък е периода, толкова е по-вероятно, резултатът да е негативен. Ако продължавате да скъсявате срока и оценявате изпълнението си на всяка операция, може да се случи, че след само 10 последователни загуби изоставите ефикасния си метод, за да обмислите, че не изпълнява очакванията Ви.

4.- Какъв времеви срок си давате, за да постигнете желаното постоянство? Временната цел е онази, която си поставяте, за да приберете печалбите, и която може да бъде месец, четиримесечие или година за начало.

Имайте предвид, че тези срокове можете да ги скъсите когато имате повече опит, но в началото е удобно да бъдат разумно дълги. Мислите ли, че сте оперирал лошо, ако губите в продължение на 3 седмици? Ако целта Ви е четиримесечие, Вие сте в срока, да възстановите тези загуби. Но ако сте си поставили срок от 15 дни, оценяването Ви ще бъде различно.

От друга страна, сроковете трябва да са в съответствие с резултатите на опитите Ви (бектестинг или форуардтестинг). Ако наблюдавате статистическите резултати, които системата Ви може да регистрира няколко последователни месеца на отрицателни резултати, е удобно целите Ви да бъдат да придобиете ползи за всяко четиримесечие или половин година. Ако обаче, системата Ви има висока честота на операции, поне със срок от два месеца, имате маржин от достатъчно време, за да постигнете целите си.

Имайте предвид, че това, което научавате тук, е бизнес, който можете да развивате през целия си живот, и че един или два месеца загуби съответстват на много кратко време в дългосрочен бизнес. Оценяването, което правите на начинанието си ще зависи от степента Ви на реализъм при установяване на временните Ви цели.

5.- Колко от капитала си сте склонни да рискувате, за да постигнете възвръщаемостта, която се опитвате да достигнете?

Ако искате да направите, например 100% на година рискувайки 25%, това е съотношение от 4:1, което ще трябва да имате предвид когато пробвате метода си. Ако методът има съотношение от 2:1, трябва да прегледате очакванията си, за да не претърпите разочарование.

6.- Можете ли да посветите целия си ден на операциите или предпочитате да запазите време за други задачи? Помислете дали в първите години на кариерата си, голяма част от времето си би трябвало да го прекарате като развивате и изпробвате метода си. Много е важно да познавате добре идеята си за това върху какво се опира моделът Ви, както ще видите по-нататък.

7.- Методът, който разработвате, ще Ви даде ли време, за да решавате учебни задачи? Сред тези задачи само една малка част би трябвало да е съсредоточена върху експериментирането с инструменти. В началото на образованието си, голяма част от времето си би трябвало да посветите на наблюдението и на личната си изобретателност.

8.- Колко време можете да посветите, за да разработите метода си и да го изпробвате?

Ако започвате във Форекс, съветвам Ви да посветите 80% от времето си за развитие на метода си и само 20% да оперирате в реално време. Съобразно дефиницията на метода Ви и обширността на употребата му, задачите за развитие ще бъдат по-малки и ще посветите повече време за опериране.

9.- Разполагате ли с достатъчно капитал, за да удържите максимума на загубите (Дроу даун), който методът Ви може да регистрира? 

Още веднъж, важно е да познавате риска, който има всеки метод, за да знаете винаги дали сте или не сте в границите на статистическия риск на системата. Особено в моменти, в които претърпявате дълга поредица от загуби, е важно да знаете дали тези загуби се дължат на поведението на системата или се дължат на Ваша грешка. Това ще ти даде увереност да продължите напред, въпреки загубите, които могат да се появят.

10.- Трябват ли Ви печалби, за да платите битовите си разходи? Пресметнете разходите, които трябва да покриете годишно и ги сравнете с доходността, която се искате да извадите от капитала си от трейдинговия си капитал. 

В тази точка искам да Ви посъветвам да не зависите напълно от трейдинга, за да плащате фиксираните си разходи-пазарът не мисли за наема, който трябва да плащате накрая на месеца. Това притискане може да стане почти непоносимо и да засегне решенията Ви при операциите. Препоръчвам да имате втори източник на доходи, паралелно с трейдинга, поне през първите години.

11.- На база на личната си изобретателност, която използвате, мислите ли че има много неща, които би трябвало да промените? Какви неща бихте променили в начинанието си? Важно ли е за Вас да напишете тези цели. Писмено намеренията набират повече сила.

12.- Има ли нещо, което Ви пречи да подобрите трейдинга си? Оценете, ако Ви липсват време, ресурси или нещо друго и какво можете да направите, за да ги постигнете?

13.- Какъв срок от време смятате, че ще Ви е необходим, за да постигнете тази промяна?

14.- Какво се случва, ако не постигнете желаната доходност в предположения срок? Имате ли някакъв доход, с който да се издържате? Важно е да се освободите от всеки излишен натиск - трейдингът сам по себе си е станал много взискателен, но болшинството от кандидатите увеличава този натиск с тревожни очаквания.

15.- Каква волатилност сте способен да понесете в сметката си за трейдинг? Да приемем, че като изпробвате метода си, той ще достигне рентабилност от 100% годишно с волатилност от 50%. Можете ли да понесете психологически тази волатилност или предпочитате да вземете мерки, за да получите по-мека крива на равенство (като намалите ливъриджа, подобрявайки паричното управление и т.н.)?

16.- Нивото Ви на капитализация позволява ли да прилагате управлението на риска, който сте замислили? Ако методът Ви казва, че Ви трябват стопове от 300 пипса, можете да работиш с размера на лота, който Ви поддържа на 1-3% риск над сметката Ви или рискувате по-голямо количество?

17.- От всички операции, кои задачи са по-интересни за Вас? 

Според мен има хора, които са по-добри в анализа, отколкото в операциите, други се справят отлично като развиват стратегии и модели, докато трети имат много статистически ум, идеален за бектестинг или за да търсят стратегически предимства. Ако откриете как потенциалът Ви е в една различна задача на чистото изпълнение на операциите, експлотирайте уверено този път, тъй като може да Ви донесе много повече ползи, отколкото, ако просто се насилите да оперирате.

18.- Имате ли някой, на когото да докладвате резултатите си периодично?

Да имате някой, който да наблюдава това, което правим, и отправя поглед към нашите действия, ни прави много по-внимателни. Да обещаете на някого да Ви информира за операцииите Ви накрая на седмицата, ще спре импулсите Ви и ще изостри вниманието Ви. 

Чрез тези въпроси и други, които добавите Вие самия към въпросника, ще можете да идентифицирате идеите, които поддържат очакванията Ви, и които използвате, за да определите целите си.

Обмислете целите си, особено критериите за оценка на начинанието си. Това е особено важен аспект във Вашия трейдинг план и освен това ще Ви помогне да освободите голямо напрежение.

Да оцените и да определите целите си също е добър начин да придобиете концентрация и да поправите поведението си. Затова настоявах да ги формулирате писмено. Като напишете целите си, придобивате повече решителност и сила.

Винаги имайте предвид целите си и ги обмисляйте преди да предприемете действия при операциите. Запитвайте се във всеки момент дали решението, което сте на път да вземете е в съзвучие с целите Ви.