Какво са екзотичните валути?

Какво са екзотичните валути? Те са практически онези валути, които не са обичайни за валутния пазар. Екзотичните валути обикновено произхождат от развиващите се страни като от някои райони на Азия, Пасифика, Средния Изток и Африка. Не е лесно да се оперира при търговия с екзотични валути, тъй като пазарът няма същата активност за екзотичните валути както за основните валути.

Най-често търгуваните основни валути са няколко, като например американският долар (USD), еврото(EUR), японската йена (JPY), британската лира (GBP) и швейцарският франк(CHF). Някои влючват също австралийският долар(AUD) сред главните валути, макар че се смята за по-малка. Малки валути са също канадския долар (CAD) и новозеландския долар (NZD). 

Екзотичните валути не се дефинират нито като големи, нито като малки, но така или иначе, са важни за пазара Форекс.

Търговията на екзотични валути е различна от трейдинга на важни валути, тъй като процентното ниво на екзотичните валути от страна на пазара е по-ниско. Относителната липса на активност на пазара на екзотичните валути, освен това, ги прави да бъдат валути, които могат да имат също така повишен риск освен повишена степен на риск.

Повишен риск означава също възможност за повишени ползи. Но пазарът на екзотичните валути не е напълно лесен за разбиране. Политическата и финансовата обстановка в развитите страни може да се промени бързо.

Нивата на екзотичните валути имат по-големи спредове относно онези на основните валути.

Следователно е е важно, за да се търгува с екзотични валути, да се подхожда внимателно и да се вземе предвид по-големия спред при изчислението на потенциалната полза. Спредът, напомняме, представлява разликата между цените Лонг и Шорт на дадена валутна двойка.