Емоциите при трейдинга

1. Техники за самоконтрол

Целта на тази статия, между другото, е да помогне малко на Трейдъра в ежедневната му работа. Тя е резултат от емпирично и казуистко проучване и няма за цел да навлиза в области на медицински проучвания. Това е една синтеза от по-чести поведения и по-обикновени отклонения, които ни служат, за да чертаем модели на подходящо действие.

Също така се облягаме на студии и творби, написани от авторитети по темата за емоционалната интелигентност, Др. Милър, Др. Даниел Големан и особено благодарим на неоценимата подкрепа на Бак. Абел Кортезе, светилище по темите за емоционална и финансова интелигентност интелигентност в цялата Латинска Америка, завършил също така Трейдър Колидж.

Ще се опитаме да изредим поредица от умения, които са или функции адаптирани към нервната система, но не произхождат директно от рационалната интелигентност:

Емоционална съвест:

Винаги слушаме много ученици, вече завърнали се от нашите академии да казват:

- Ще започна да работя на Форекс когато съм подготвен!

Въпросът е:  Кога сте подготвени, кога един трейдър е готов да започне да оперира?

Отговорите могат да бъдат:

A - Когато има достатъчно познания.

B - Когато наистина осъзнае наученото и придобие усещането, което създава прилагането на тези знания. 

Несъмнено ще откриете, че вторият отговор е по-пълен. На трейдъра трябват не само познания, за да оперира успешно, но и съзнание за неговите емоции като върши работа, като прилага техника и като наистина практикува дейността чрез придобитите познания.

Съзнание за себе си и за дейността да извършва това, от което имаме нужда: съзнание за собствените ни вътрешни състояния, ресурси и интуиции.

Въпреки това все още се нуждаем от още един стадий, който е правилното и адекватно оценяване на собствените си сили и слабости като трейдър. Това, което ще ни даде като резултат очакваното ДОВЕРИЕ В СЕБЕ СИ, което не е нищо друго освен оценяването на способностите ни, както технически, така и емоционални.

Сега сигурно се питате как да преминем през тези етапи: първо трябва да притежавате план за обучение, за да преминете постепенно план за трейдинг, доза търпение и без съмнение ще ви е необходима цялата ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЧЕСТНОСТ, която не се състои в това да отправяте постоянни критики или напразни самовъзхвали, а да съберете по най-уверен начин данни за поведението си като оператор.

За едно по-добро разбиране, си задайте следните въпроси:

1. Какво искам да постигна с тази дейност?

2. Инвестирах ли достатъчно време в обучението си?

3. Имам ли план за обучение и следователно оперативен план?

4. Какво чувствам когато греша?

5. Колко далеч съм от целта ми като трейдър?

6. Кои са най-добрите ми добродетели и способности?

7. Какво бих променил в профила ми на трейдър?

8. Как ще го постигна?

2. Оперативна платформа срещу конска визия

Трябва да обърнете специално внимание на тази тема и да се запитате:

Колко пъти съм гледал оперативната платформа по почти хипнотичен начин и престанах ли да обръщам внимание на пазарния анализ?

Вярваме, че положителната критика, крепяща се на добродетелите, а не на грешките определено е тактиката за прехвърляне на знания, която се подобрява постоянно. Въпреки това ще се спрем на тази много честа грешка, за да разберем по-добре тематичния контекст.

Както знаем, цената се променя около 18.000 пъти дневно. Ако Вие останете повече от 5 часа наблюдавайки пазара и тези промени, може да влезете в състояние на въодушевление и внушение, които ще ви накарат да почувствате нетърпение и тревожност. Всички компоненти или предшественици на стреса, при тези условия Вие непоправимо ще притежавате по-ниска способност за анализ, по-малка власт за решения и ще се свиете по отрицателен начин, било то срещу алчността си или срещу крайния си страх да оперирате. Обстоятелства, които ще ви накарат да навлезете на пазара без достатъчно разум или напротив, ще Ви накарат да пренебрегвате възможности, поради невъзможност за действие и страх.

Бяхме нарекли този тип състояние конска визия, с което искаме да означим и да дадем подробности върху ситуация, при която трейдърът вече не вижда възможности, нито дори цени, а само чувства несъзнателна необходимост да увеличава или намалява адреналина си. Само се наблюдава пазара, не се анализира пазара и макар че на вид е същото, на практика е обратното. Който наблюдава пазара, ще види как възможностите преминават пред очите му и ще съжалява за всяко рали от 10 точки, сякаш е загубил най-важната операция в живота си. Накрая, уморен да стои пред френетичния пазар, нервен, навлиза в него само за да оправдае часовете, през които е седял, в някоя точка или по препоръка на приятел оператор.

Конска визия означава намаляване не само на зрителното поле, но също и на функциите за разбиране на контекста на пазара. Представете си онези стари товарни коне, които за да вървят само напред, са им слагали капаци, които са били вид ремъци, сложени върху крайчеца на окото, за да избегнат периферното зрение на животното.

Искаме да Ви предпазим от този феномен, за постоянен контрол на бизнеса си. Затова ще приложим някои практики, за да се задълбочите:

A- Вижте цената на оперативната Ви платформа, но винаги обръщайте внимание на развитието на цената в графиките си и къде двете се пресичат.

B- Винаги имайте предвид календара за макроикономически доклади. Пазарът се движи след като те са публикувани или малко преди това. Изчакайте развитието на цената между 5 и 10 минути след публикацията на същите.

C- По-хубаво е да наблюдавате графики, отколкото само цените на платформата. Ще даде на мозъка Ви повече информация, която можете да процедирате и ще се чувствате по-отпуснат когато взимате решения. Само дългогодишен оператор "чете" платформа без да гледа графиките и само за няколко минути.

D- Планирайте и визуализирайте образно движенията, които ще направите, за да навлезете или излезете от пазара или тренирайте в демото. Това ще Ви помогне да намерите една от страните на тайминга, която да е изпълнена механически и физически без терзания.

F- Обърнете особено внимание на платформата си в часовите промени от 30 минути и час. Например 10.30 и 11.00 – 11.30 и 12.00 ч. В тези моменти Вие можете да намерите потвърждения на стратегиите си или на точките за влизане в пазара.

Не работете сам, винаги имайте човек, с когото да споделяте както Вашите мнения за пазара, така и за душевните Ви състояния.

3. Управление на душевните състояния

Какво се изисква за регулирането на собственото душевно състояние?

Саморегулация: Касае се за управление на собствените си душевни състояния, импулси и ресурси.

Емоционалните компетенции, които зависят от саморегулацията са:

A- Самоконтрол: да се държат под око смущаващите емоции като краен страх или усещане за абсолютна недосегаемост и импулсите, които не отговарят на плана Ви за трейдинг.

B- Доверие: поддържане на адекватни стандарти за честност и интелектуална цялост, основаващи се на адекватно обучение и познание за всичко, което предварително ще Ви вкара в ситуации на печалба или загуба. Колко време ще бъдете на пазара и кога ще излезете.

C- Съвест: приемане на отговорностите за собствения бизнес. Не влизайте, защото някой го казва, да не излизайте, защото някой го казва. Бъдете отговорен за съдбата, която искате да дадете на операциите си. Вярвайте в Закона на Случайността, тъй като съгласно резултатите, които постигате, Вие сте този, който ги предизвиква, а не друг човек.

D- Адаптивност: гъвкавост при управлението на променящи се ситуации. Ако позицията Ви не победи, Вие какво ще направите? Ще продължите ли да мислите, че смелчагите не бягат? Или ще приемете, че сте се провалил, че това е възможно, и като забравите за това събитие ще отидете да търсите нова възможност според плана си?

E- Иновации: да се чувствате удобно с новата информация или с новите начини да виждате реалността, било то от колегите си или новите идеи, които се адаптират по-добре към новите ситуации.

Един приятел казваше: "Черепът е кръгъл, за да циркулират добре идеите, не се опитвай да притежаваш четвъртита глава, идеите ти ще се блъскат помежду си."

4. Поставете профила си на трейдър в тези модели и коригирайте грешки в трейдинга

Според опита си:

Трейдър новобранец: От 3 до 6 месеца непрекъснато е на пазара. Мисли за висока положителна възвръщаемост с малко операции, не ликвидира бързо губещите си позиции, оперира емоционално и със сърце. Няма план или не го следва периодично. Работи сам със собствени пари и се чувства имунизиран от провала. Побира се непропорционално в капитала си. Прочел е по-малко от две книги и е посетил някой онлайн курс без да провери адекватно резултатите. Изгубил е между 25 и 50% от капитала си за по-малко от три месеца. 

Средният трейдър: Изкарал е повече от 6 месеца и е усвоил познания. Почувствал е емоционалния товар на дейността си. Започва да предвкусва движения чрез изследвания от фундаментален тип или от технически анализ. Няма програма за входни точки. Знае КАК но НЕ ЗНАЕ КОГА. Дори е завладян от емоциите си. Има стратегия, но не я следва методично. Много е проницаем към мненията на гурутата на деня. Вярва малко на собствения си анализ и прекарва прекалено много време пред компютъра без да създава ефективни работни модели.

Напредналият трейдър: Прекарал е повече от 6 месеца, но по-малко от 1 година на пазара. За разлика от профила на Средния трейдър, е успял да се специализира с по-организирана работа и е получил помощ от професионалисти, дори да му липсва ефикасен план за търговия, но е пулирал начина си на работа и стратегията си. Знае да ограничава загубите си, макар че дори понякога отстъпва на емоциитте си, като оставя негативните си операции. Започнал е да работи със собствени и с инвеститорски сметки. По-отговорен е и има по-голямо доверие в операциите си. Започнал е да получава месечни печалби. Заживял е от тази дейност. Адекватно управление на ливъридж. Поема рискове в отношение 2/1 - 3/1 (Първото число е цел на печалбата, второто на поносима загуба, изчислена в точки.)

Професионален трейдър: прекарал е повече от 1 година с минимална средна стойност от 3 до 3.5% печалба през последните 3 месеца в сметките, които администрира. Получава материал за професионалната си специализация. Има средносрочен и дългосрочен търговски план. Организирал е метода, стратегията и тактиката си. Оперира без емоции, тъй като изпълнява плана си автоматично, обикновено ликвидира позициите си чрез Entry Orders. Познава математическото очакване на собствената си трейдингова система и прилага закона на Големите Числа. Поддържа търговска част в бизнеса си. Достига по-добър жизнен статус чрез администрацията на Форекс портфейла си. Адекватно управление на ливъриджа. Поема рискове в съотношение 2/1 - 3/1 (Първото число е цел на профит, второто поносима загуба, измерена в точки.)