Философия на валутния пазар

РЕКАТА НА ХЕРАКЛИТ, УНИКАЛЕН МОМЕНТ НА ПАЗАРА

Ще започна настоящата статия като изясня на драгия читател намеренията и целите, които ме мотивираха да разпространя идеите си относно философията, приложима на валутния пазар. Една от главните причини, които ме подбудиха, беше факта да се доближа до всички онези хора, които са в течение на ежедневното опериране на валутния пазар. Също така до всички онези, които ден след ден откриват този пазар и едновременно неговите ползи, както и неговите "предателства". Всичко това с идеята да се споделят идеи, които да ни помогнат да имаме по-добро разбиране за пазара чрез по-добро разбиране на средата, в която се развива, както и на нашето вътрешно поведение когато взаимодействаме със споменатата среда. Целта на това първо писание е да детонирам или да накарам нашият ум да помисли, да размисли, да изучи и оцени други начини за виждане на пазара и по този начин да подобри нашето изпълнение на същия. Не предлагам да дам отговор на определен въпрос, това което ще предложа и ще търся в тези статии е умът на читателя да се отвори към нови перспективи, които лично и чрез използването на собственото си мислене достигне до собствени заключения. Най-добрите идеи рядко са оригинални, но обикновено ги създаваме самите ние. За да постигна предишното ще използвам познанията на големи мислители, писатели, философи, дори на религиозни хора. По този начин като използвам идеите им и ги приложа в нашата среда на опори, съпротиви, тенденциозни линии, отстъпления и т.н. и т.н. ще можем да открием много важни въпроси, ако нашето намерение е да получим облага на пазара и да не загубим парите си. Би могло да се помисли, че идеи като философията или пък фрази на хора като Буда не могат да бъдат много полезни при опериране. Въпреки това се надявам читателят да има нужното търпение с моя милостт, за да остави аргументите ми да си натежат на мястото. Освен това е ясно, на ум, който позволява "намесата" на нови идеи при тяхното обмисляне.

Като казвам това искам да тръгна от възможно най-простия принцип и това е описвайки това, което се разбира под философия, чрез употребата на речник, който буквално казва:

ФИЛОСОФИЯ: Сбор от концепции за принципите и причините за съществото на нещата, на вселената и на човека. За да го опростим още повече, можем да кажем, че философията засяга нашата "идея" (начина, по който виждаме и разбираме нещата) за принципите и причините (подбудите и разсъжденията) на практически всичко, което ни заобикаля във вселената. Когато разберем това можем да преминем от идеята към глагола: ФИЛОСОФСТВАМ Обмислям нещо с философски разсъждения. Накратко да разсъждаваме или да мислим за нещо, въпрос, същество или определен въпрос, всичко това е възнамерява да разясни тази статия. И не трябва да стигаме много далеч, за да узнаем кой е въпросът, заради който както Вие като читател четете тези думи, така и аз като автор съм ги написал, се обобщават в една дума: ФОРЕКС (от английската им абревиатура).

Ще започнем да философстваме (или да разсъждаваме дали на някой "философствам" му изглежда много "тежък" глагол) за моментите на пазара и да видим защо понякога се губи перспективата и по какви причини относно факта, че всеки момент от пазара в своето развитие е единствен и безподобен.

За да започнем анализа на този въпрос ще тръгнем от една съществена идея и ще видим как на пръв поглед не изглежда да има никаква връзка с покупката и продажбата на евро или лири, но техните последствия имат настояща дълбочина, което ще се види с очевидна яснота при дестилиране. Всички знаят или поне познават малко тези големи умове в Гърция от много древни времена (много от тях от предишни от рождението на Христа времена) и имена като Сократ, Платон или Аристотел могат да изскочат в ума на някои хора. Те и още други дадоха на Запада философията си чрез своите идеи и начин на мислене. От всички тях ще вземем Хераклит, баща на диалектиката (изкуството на полемиката) и особено неговото разсъждение за: "НИКОЙ НЕ СЕ КЪПЕ ДВА ПЪТИ В СЪЩАТА РЕКА, ЗАЩОТО ТЯ НЕ Е НИКОГА, В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МОМЕНТА СЪЩАТА".

Тук можем да се натъкнем на първите отрицания от страна на много читатели и много от тях може би могат да имат "добри" аргументи, за да добавят, че споменатата мисъл е срещу всякаква логика и здрав смисъл. Въпреки това да започнем да мислим като спрем да четем настоящата статия, да отворим ума си и да поставим Хераклит под съмнение. Под това поведение ще можем да бъдем на разположение поне да слушаме, да опипваме и да оценяваме някои разсъждения, които поддържат казаното относно реката. Да си представим някаква река сред някой град или отдалечен, от всякаква градска шумотевица или човешко същество, обградени от някакъв особен пейзаж, гора, планина, може би Темза или може би Дунав, това го оставям на вкуса на читателя. С нашата река наум можем да си представим някакъв човек или дори самите ние да навлизаме във водите на нашата лична река. След известно време решаваме да излезем и да се върнем на следващия ден и да направим същото, което и предишния. Замислено по този начин бихме могли да се уверим, че реката, в която сме били два последователни дни е същата и изобщо не се е променила. Намира се на същото място. Около нея се намират същите условия и в двата дни (това е, което драгият читател си е представил около реката). Фактически водата изглежда е имала същите условия и в двата дни. Температурата не е варирала дори с един градус по целзии и потокът е същия по интензивност. Но тук започва нашето обмисляне.

Уверени сме, че е същата река или опровергавайки това, което е казал Хераклит, сме се къпали всеки един от нас в нашата лична река и тя е била същата в двата последователни дни. За да помислим малко за това дали сме прави или не, считам за много практично да разделя "компонентите на реката", т.е.: водата, речните камъни, потока, температурата, може би, ако е имало живи същества в нея, флората и т.н.

Сега мога да си представя какво би попитал Хераклит (сред многото неща):

- Поддържаше ли реката същата температура?

- Водата в която бяхме НАИСТИНА ли е същата?

- Дълбочината на реката ТОЧНО същата ли е?

- Сигурни ли сме, че потокът на водата е имал СЪЩАТА интензивност?

- Камъните на дъното на реката СЪЩОТО количество ли са? Ако беше така, щяха ли да бъдат на същото място и в ДВАТА дни?

- Съществува ли същото количество от флора и фауна? И също така осъществяват същата функция и в ДВАТА дни?

Мисля, че при това положение не е необходимо да добавяме допълнителни въпроси, за да си даде читателят сметка, че "ве-ро-ят-но", нашата въображаема река не е била същата и в двата дни, т.е. само да вземем предвид вида на водата. Една река влече водата от едно място на друго. По този начин водата си отваря път, за да достигно до море или може би друга река. Ако дори да искахме да се опитаме реката ни да има същите условия, за да бъде същия ден, това би означавало да трябва да използваме точно същата вода, същото количество, нито един милиметър повече, нито един милиметър по-малко, при същата температура, нито градус повече, нито градус по-малко, със същата интензивност на течението, нито по-бързо нито ... хубаво, мисля че въпроса се изясни. Очевидно водата, която използвахме предишния ден трябва да е на хиляди километри по-далеч от мястото където имахме контакт с нея в реката предишния ден и задачата само да измисляме начини за да съберем същата вода ми изглежда монументална. Да не говорим, че например, речните камъни, дори потокът не отнася със себе си някои от тях? Нима не ги придвижва постоянно от мястото им? Или пък ги ерозира всяка минута, всеки миг? Как бихме решили подобна задача, за да може така реката ни да бъде същата само след няколко случая? По този начин можем да видим последствията и дълбочината на сентенцията, която ни е дал Хераклит. Да отказваме да приемем очевидното е бариера, която ще попречи на читателя да отнесе нашето разсъждение на валутния пазар, която е и нашата цел.

Но да отнесем нашето мислене малко по-далеч и на база на това, което разсъждавахме, бихме могли да кажем с малка вероятност да сбъркаме, че реката НИКОГА няма да бъде същата и не само това, но и всяка ситуация, която искаме да си представим, маршрута, който изминаваме всеки ден до работата си, можем ли да кажем че е същият? Точно същият? Ястие, което сме яли в два поредни дни? Оставям на въображението на читателя да си представи и да оцени последствията от "еднаквостта" в една задача, човек или ситуация.

Ако сме прави (и без съмнение е така), тогава можем да кажем, че мисленето върху нещата, хората, момента и ситуациите не е никога същото. Може ли да се приложи на валутния пазар? ДА. Не намирам на пръв поглед елементи, които да направят от валутния пазар обстановка, в която разсъждаването, което бяхме разгледали предварително да не може да бъде приложено по същия начин. Всъщност лично считам, че обстановката е там, където може да се покаже това, което разгледахме до момента. Накратко, всеки момент на пазара е уникален. Което също така води като последствие, че всяка операция ще бъде единствена по рода си, както и резултата й. А приемането на споменатата идея ще ни накара да видим пазара по различн начин и няма да очакваме, че той ще бъде "разумен" или "предсказуем", без страх да се объркаме.

Сега искам да спомена, че не искам да казвам, че не можем да мислим или вярваме на това, което ще се случи в определен момент на пазара в непосредствено или далечно бъдеще на база на нашия анализ и опирайки се на всякакви данни и новини. Ясно е, че може да се направи и фактическо го правим, но това не означава, че можем да гарантираме, да залагаме къщата и живота си на това и да видим как след нашия анализ, без да смятам някой елемент, в който да оставаме без ликвидност в нашата сметка. Но какво се случва тогава с техническия анализ? Предишното поведение не е ли основата на техническия анализ, за да помислим върху това, което пазарът може да направи в бъдеще? Ако прочете предишния въпрос, искам читателя да помисли върху думата може. Това означава, че на база на технически анализ можем да очакваме пазара да действа по определен начин, може да го направи или не (на база на предишното си поведение), но на думата може се губи перспективата при положение, че онези, които се провалят заменят думата може с ще го направи или ще осъществи или някоя друга, която им гарантира, че даден момент от пазара ще бъде точно същия като друг в миналото.

Тук е най-важното от всичко, което сме казали досега, технически анализ или пък перспективата за новина може да ни даде знаци или да увеличи вероятностите за движение в бъдеще, но както при реката, за да бъде събитие или ситуация подобна на друга е необходимо ВСИЧКИ И ВСЕКИ ЕДИН от елементите, които я съставят да бъде точно същия и да се държи по същия начин.

Това, отнесено към валутния пазар, може да се изложи със следния пример: Да кажем, че очакваме да се запознаем с дефицита на търговския баланс на Съединените Щати или някоя друга новина или събитие (пречупване на опора или съпротива), които в миналото са имали възможността за добри движения. Сега да кажем, че споменатото събитие в последния случай се е получил дефицит и както се е очаквало, доларът се е обезценил и за следната новина се очаква по същия начин важен дефицит. Така същите индикатори маркират тенденция на обезценяване на долара както в предишния случай. Какво трябва да се направи? Просто да се изчака да осъществи в действителност новината, за да се приберат печалбите, нали така? Ние сме на един клик разстояние, за да купим някоя валута относно долара и да започне благополучието. Но тогава става известна новината такава каквата се е очаквала. Осъществяваме нашата операция и след известно време виждаме, че нещата не вървят както бяхме очаквали. Впоследствие загубите на нашата платформа стават по-големи от тези, които можем да издържим (психологически и финансово) и избираме да излезем от пазара както с финансова, така и с емоционална загуба и с чувство, че нещо ни се е изплъзнало. Какво се беше случило?

На следващия ден търсим новината, която не сме видели, индикатора, който забравихме да проверим, и който трябваше да вземем предвид, но вече е късно.

С предишния пример можем да видим начина, по който очаквахме "нашата река" да бъде същата, което както вече видяхме е трудно. За да предизвика очакваната новина в нашия пример същите реакции като в предишната новина, щеше да е необходимо същите условия да са налични по същия начин, т.е. същото количество трейдъри, същите икономически перспективи, същият брой хора, които влизат и излизат на пазара със същото количество позиции. Накратко, както в примера за реката можем да наблюдаваме, че това се оказва практически невъзможно. И всичко по-горе изложено става по-лошо, ако новината, която очакваме е имала подобно поведение в последните пет или десет случая, при условие, че това засилва нашето убеждение, че нещата се държат по същия начин. Вярно е, че може би ще се увеличи вероятността, но не повече и това трябва да го имаме предвид.

Важността да разберем идеята за моментите на пазара може да има дълбоки последствия в момента на опериране, за да предвидим по-добре и да увеличим ползите когато оперираме с валути.