Форекс - избиране на брокер за инвестиране в мрежата

Как да изберем брокер, за да инвестираме в пазара Форекс?

Брокерът или посредникът е финансовата институция, в която ще вложим нашите фондове, за да отворим сметка и да инвестираме във Форекс.

Трябва да имаме предвид поредица от фактори, за да вземем правилното решение, тъй като съществуват много брокери на пазара и всеки един предлага гама от променливи, които трябва да се имат предвид.

Сега ще опишем главните променливи, които би трябвало да имате предвид когато избирате брокер, за да инвестирате на валутния пазар:

1. Капиталът, който притежава брокера: Важно е да познавате капитала, с който разполага брокера, тъй като когато трупаме печалби, ще трябва да бъдем сигурни, че брокерът има достатъчно фондове, за да ни плати. Обикновено брокерите не разкриват такъв вид информация, но може да се провери списъка със служители, които работят за брокера, колко голяма е организацията, колко клиенти оперират с него и можем да узнаем още няколко фактора.

2. Пазар и предлагани продукти: Трябва да знаем на кои пазари мислим да оперираме и в какви продукти желаем да инвестираме. Има брокери, които предлагат валути, стоки, фючърси, измежду други финансови инструменти.

3. Комисионни: Има брокери, които не взимат комисионни и печалбата им идва само от спреда или променливия диференциал (разлика между цената на покупка и продажба на актив). Ако изберем брокер, който взима комисионни, трябва да имаме предвид кои са тези комисионни. Могат да бъдат комисионни за покупко-продажба, комисионни за прибиране на фондове, комисионни за поддържане на сметки.

4. Спред: Спредът както казахме по-рано, е разликата между цената на покупка и продажба. Инвеститорите предпочитат винаги малък спред, за да платят по-малко на брокера. Спредовете могат да бъдат фиксирани или променливи. Ако спредовете са фиксирани, това означава, че в моменти на по-висока волатилност винаги ще останат фиксирани. Ако спредовете са променливи, тогава в моменти на по-ниска волатилност, спредът е по-малък, но в моменти на по-голяма волатилност спредът ще е по-голям.

5. Услуги: Брокерите обикновено предоставят поредица от услуги, които могат да бъдат много полезни за трейдърите. Технически и фундаментални анализи, препоръки, новини и графики са обикновено решението. Неопитните инвеститори трябва да имат предивд тази услуга, тъй като обслужващите клиенти могат да им асистират при всички тези въпроси.

6. Обслужване на клиента: Трябва да проверим дали при брокера, който сме избрали има хора, които говорят български и могат да ни помогнат при всяко неудобство или съмнение. Има брокери, които също така предоставят комуникацията чрез чатове, помощ по телефона, email и всичко това 24 часа. Освен това разбира се тези, които ни обслужват трябва да имат познания по финансови пазари.

7. Изпълнение: Една от най-важните променливи, които трябва да имате предвид когато избирате брокер е скоростта на изпълненията. Най-добре е изпълнението да е автоматично. Когато искаме да навлезем или да излезем от пазара на определена цена, обикновено брокерът го уважава.

8. Стоп Лос и Лимити: Трябва да се провери дали брокерът уважава Стоп Лосовете и лимитите, които слагаме на нашите платформи. Важно е, тъй като те са лимитите на загуби и печалби, които си позволяваме.

9. Новини: Не всички брокери позволяват на трейдърите си да оперират по време на новини, тъй като пазарът е много колеблив. За онези оператори, които оперират с новини, това е един от най-важните за отгатване въпроси.

10. Регулация: съществуват официални институции както на национално, така и на международно ниво, които регулират работата на брокерите. Регулацията на брокера не е гаранция на 100%, но може да помогне. Най-важните регулаторни агенции са NFA (Съединените Щати), CFTC (Съединените Щати), FSA (Обединеното кралство) и CNMV (Испания).

11. Изтегляне на фондове: Всеки брокер разполага с различно време, за да отговори на Вашите молби. Сигурността на Вашите фондове е нещо крайно необходимо, следователно да получите навреме исканите фондове е фундаментално. Също така е добре да се докаже, че банката, с която работи брокера е известна и уважавана.

12. Платформа за трейдинг: Има различни платформи за Форекс на пазара. Важно е първо да се изпробва безплатното демо, да се види какви инструменти има платформата и дали е пълна. Освен това платформите могат да се свалят, да не се свалят, за мобилен телефон и още.

13. Инвестиция: Трябва да се провери кой е минималния изискуем от брокера депозит, ако сме заинтересувани да инвестираме малки количества.

14. Вид брокер: Има различни видове брокери като Market Makers, NDD, Dealing Desk или ECN. Разликите между тях са следните:

– Market Makers: те са създателите на пазара.

– NDD: “No Dealing Desk”. Без зала за посреднически операции. Операциите се изпълняват автоматично.

– Dealing Desk: Имат зала за операции, която се смесва в операциите, които извършват инвеститорите.

– ECN: Electronic Communications Network. Оперират пряко свързани с пазара където market makers, банки и трейдъри оперират като предлагат най-добрите цени на бид/предлагане.

Накратко, важно е да се избере сериозен и професионален брокер, който да се адаптира към нашите нужди.