Характеристики на валутния пазар или Форекс

Валутният пазар, също така наречен Форекс (Forex - Foreign Exchange), е финансовият пазар, където валутата на една страна се разменя за валутата на друга. Това означава, че ако един инвеститор оперира на този пазар, купува една валута, да кажем американски долари като плаща с друга, например, евро. При дадената операция, базовата валута е американския долар и котиращата се валута или променливата валута е еврото. Стойността на тази операция се определя от нивото на действащия чейндж, в момента.

Факторите, които влияят върху видовете чейндж са многобройни, което кара този пазар да бъде доста непостоянен. Тази променливост позволява на валутните трейдъри да се сдобият с печалби от върховите или падовите движения, които валутните двойки представят.

Какво кара пазара Форекс да е различен?

Инвестицията във Форекс допринася някои значителни оттенъци, които го различават от остатъка от транзакциите на други пазари. Ето някои от тези характеристики, които го правят различен:

Пазар отворен 24 часа: За разлика от други пазари, този на валутите е отворен 24 часа дневно. Това се дължи, на факта, че е глобален пазар, където участниците могат да инвестират от различни части на света.

Покупка на пари с пари: За разлика от други пазари, където парите се разменят за физическо благо (например, злато) или за финансов инструмент (например, акции), на валутния пазар парите са това, което се разменя за пари. Валутите се котират едни срещу други. Така транзакцииите се базират винаги върху валутни двойки.

Без физическо седалище: На този пазар не съществува физическо седалище за обмяна както Мадридската борса или тази на Ню Йорк. Това означава, че няма център, където ценовите данни да могат да бъдат получени или където да се концентрира търговската активност. Най-големият обем на операциите се намира на междубанковия пазар, където банките търгуват помежду си от името на индивидуалните клиенти. Въпреки това, индивидуалните инвеститори също могат да оперират тук лесно чрез фирми-посредници, доставчици.

Един от най-големите чарове на инвестирането във валути е, че индивидуалните инвеститори могат да придобият големи печалби на този пазар (благодарение на ливъриджа) без да излизат от къщи. Инвеститорите в днешно време просто участват на пазара от къщи, като използват сметките си, за да купуват или продават валути. Освен това в днешно време са се увеличили брокерите, които предлагат трейдинг сметки, съвместими с мобилните апарати, като позволяват на инвеститорите да останат активни на този пазар във всеки момент.