Как да подобрите икономическото си положение чрез валутния пазар?

- Седем неща, които не сте знаел за валутния пазар -

Валутният пазар, един децентрализиран пазар, е най-големият световен финансов пазар, със средни движения по-големи от 4 милиарда долара - много повече от средния месечен обем, който движи най-голямата борса за ценни книжа на света: борсата в Ню Йорк (NYSE). Много се е говорило за този пазар, но може би голяма част от това, което сте чували е лъжа, като например факта, че е свързан с пирамиди и Понзи схеми, които са били много чести измамни схеми в няколко страни по света. Така че, ако желаете да се информирате правилно, тук Ви предлагаме 7 ИСТИНИ за валутния пазар, които може би не сте знаели:

1) Какво е валутният пазар?

  • Това е електронният пазар където големите световни финансови институции разменят помежду си пари, като генерират търсене и предлагане, което задължава цените да се движат в полза или срещу всяка валута. 
  • Ежедневно се въртят повече от 4 милиарда долара по света.

2) По какъв начин мога да се възползвам от този пазар, за да спечеля пари?

Винаги когато цените се движат между една валута и друга, настъпва подходящия момент, за да купите или продадете предпочината Ви монета, като купувате евтино и продавате скъпо. Има хиляди хора по света, които го правят ежеднвно. Вие решавате в кой момент да навлезете и кога да затворите позициите за да приберете печалбите.

3) Колко мога да спечеля с една операция?

Всяка точка, която движи дадена валута се нарича пипс. Според количеството пипсове, които сте събрали откакто сте отворил до момента на затварянето на операцията, умножено по нивото на ливъридж е това, което определя нивото Ви на печалби.

4) Какво е ливъридж?

Ливъриджа се измерва с лотове: 10K, 20K, 50K, 100K, 400K и нагоре. Това Ви предоставя възможността да инвестирате парите на банките за всеки долар, който инвестирате в сметката си. Например, да предположим, че при затвярането на дадена операция печелите 50 пипса (разлика между цена купува и продава) и не искате да използвате ливъриджа, т.е. използвате лотове от 10K, тогава печалбата Ви би била:

50 пипса * (10K / 10) = 50 долара (печалбата Ви при тази транзакция)

Но какво става, ако бяхте решили да използвате ливъриджа с 100K лота:

50 пипса * (100K / 10) = 500 долара (новата Ви печалба)

Следователно предишната Ви печалба е 500 USD при отваряне на точно същата операция. Това означава ли, че за всеки Ваш инвестиран долар, банките са Ви дали възможността да инвестирате още 9 долара, които сте нямали т.е., направихте повече със същото… Това е ливъридж.

*Някои платформи Ви позволяват да изполвате ливъриджа с лотове от 400K или повече…

5) Това съвместимо ли е с други дейности?

Разбира се, тъй като Ви отнема няколко кратки мига да проверите валутните цени и да отворите дадена операция, можете да го правите по което време изберете, тъй като възможностите са на разположение 24 часа дневно, 5 дни седмично, стига само да програмирате точката на отваряне и затваряне и готово... операцията се движи и се затваря САМА докато Вие вършите други ежедневни дейности.

6) Нима този бизнес е вид измама?

Разбира се, че НЕ. Валутният пазар функционира както борсите на ценни книжа (между другото това е един много древен бизнес), само че в световен мащаб, а не в национален като всеки от тях това, което го прави много популярен. Инвестиционната сметка я управлявате сам, търговията на цените за покупко-продажба се прави с помощта на безплатна компютърна програма за по-малко от секунда и посредниците, които Ви предоставят софтуера са напълно регулирани корпорации, в зависимост от страната на произход на сметката Ви. Сметка, която можете да придвижите много лесно като се идентифицирате и дадете адреса си на даден брокер. 

7) Ако бизнеса е толкова добър, защо всички не инвестират в него?

  • Много хора НЕ ПОЗНАВАТ този вид бизнес опции и следователно са зле информирани.
  • Много хора ПРЕДПОЛАГАТ, че е сложно и рисковано, така че не се осмеляват.
  • На други НЕ ИМ ХАРЕСВА, тъй като не е част от интересите им или гледат с известно недоверие.
  • А други просто показват НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ да развият икономическото си положение, било то от мързел или от конформизъм, което е нещо достойно за уважение.
  • Така или иначе, Е НЕОБХОДИМО ДА УЧИТЕ преди да инвестирате парите си, да не го правите АКО е рисковано.