Историческо развитие на Форекс

За да се разбере правилно функционирането и обхвата на валутния пазар Форекс, трябва да се познава малко неговия произход и мотивите, които са довели до съществуването му и на активите, с които се търгува, т.е. валутите. В началото на първите базари е същестувала система на бартер или размяна, която е била използвана за извършване на сделките. Логично, този метод е изисквал дълги часове преговори преди сделката да се довърши. Това, до което е евентуално довело, с цел да се улесни размяната на блага, е да се започне да се възприема употребата на ценни метали като златото и платината като най-честите средства за бартер. След известно време са спечелили възприемането от хората благодарение на предимствата, които предлагат, като например възможността за съхраняване, трайността и практичността.

Вече накрая на средновековието се е осъществила нова промяна с появата на хартиената валута, която е влязла в обращение. Заради практичността на употребата й, се е използвала от все повече хора и правителства, докато накрая се е приела като общовалидно средство в повечето страни по света, чиито правителства започнали да поддържат стойността на тези банкноти чрез златните си резерви. Тази система е била позната като златния еталон и се е използвала с голям успех доста време до 1944 година.

През тази година се е сключило съглашението Бретън-Удс, което е имало за цел да осигури на народите по-голяма парична стабилност, която ще избегне загубата на капитали между страните заради паричната спекулация. В миналото, стойността на валутите е била установявана според златните резерви, с които е разполагал всеки народ, което е показало, че е една доста нестабилна система, тъй като е провокирала доста крайни цикли на растеж и рецесия.

Винаги когато дадена държава е влизала в период на икономически растеж, е започвала да внася голямо количество стоки, които е плащала със златните си резерви. Това с времето, логично, е причинявало намаляване на тези резерви, които са били основата на тази валута. С това се е съкращавала паричната маса на страната и са се вдигали процентните нива, което е имало негативен ефект върху икономическата активност на нацията докато се стигне точката на рецесия. Рецесията е карала да спада вътрешното търсене на продуктите, поради което им е падала цената, което от своя страна отново ги е правило конкурентни навън, заради което са били внасяни в други страни. По този начин страната е влизала в период на ускорен икономически растеж, което е довело като директно последствие увеличение на паричната маса на страната и следователно на златните й резерви.

Така е станала очевидна необходимостта да се търси нов икономически модел, който да избегне толкова резките и кратки цикли на рецесия и растеж, които са предизвиквали употребата на златния еталон по такъв начин, че страните са се радвали на по-стабилни икономики. Това, което се е търсело е било да се достигне по-голяма парична стабилност, която да позволи задържането на икономическия растеж, заедно с едно смекчаване на циклите на растеж и спад на икономиката.

По този начин се е създало споразумението на Бретън Удс, чрез което се е фиксирало ниво на обмяна на всички валути спрямо долара и на него спрямо златото, което е било фиксирано на 35 долара за унция на ценния метал. Правителствата на всяка страна са се споразумели да поддържат валутите си в границите на тясен маржин спрямо долара. Също така се е забранило на централните банки на всяка страна да реализират произволни девалвациии на валутата си с цел да придобият по-голяма конкурентноспособност на своите продукти, благодарение на по-добри цени, с цел да се увеличи износа. Съглашението Бретън Удс е установило максимално толерирана девалвация от 10%.

Въпреки това съгласуваните условия в споразумението не са били изпълнени, тъй като през 50-те голямата дейност на перестройката, която се е извършила след втората световна война и необходимостта от повече блага и услуги от страна на населението, което в този момент е претърпявало много лишения, е довела до значителен наплив на капитали на международно ниво, което е причинило дестабилизация на видовете обмени, които са били договорени в Бретън Удс. Заради невъзможността на изпълнението си, съглашението е било прекратено през 1971 г., тъй като не е могъл да бъде поддържан типа обмяна на 35 долара за унция злато. Оттам валутите са започнали да флуктуират свободно на базата на законите на предлагането и търсенето докато нивата на обмяна са били пресмятани свободно. На свой ред количеството капитали в обръщение е започнало да се увеличава едновременно с непостоянството и скоростта, с която са се извършвали операциите на обмяна на валутите.

През 80-те благодарение на въвеждането на нови информационни технологии е станала удобна глобализацията на търговския валутен пазар, което оттогава работи без прекъсване като се премине по целия пазар на Америка и Европа и от Европа до Америка през часовите вретена, благодарение на което е отворен 24 часа дневно от понеделник до петък. Тъй като през 90-те с появата и все по-широкото използване на интернет по целия свят, търговския валутен пазар е напълно глобализиран, достъпен и продължителен за всеки инвеститор. Този пазар днес е познат като Форекс (Foreign Exchange Currencies Market), най-големия финансов пазар в днешно време и, заради което и най-ликвиден.