Кармичен поглед върху пазара

Буда обясняваше по прост начин кармата както факта, че всичко, което правим по някакъв начин влияе върху реалността и оставя отпечатък. Всяко действие генерира реакция за толкова кратък или дълъг срок, за какъвто сме способни да си представим. Буда казваше на последователите си:

"Не си мислете, че едно действие няма негативни последствия само поради факта, че е много просто и малко; колкото и малка да е една искра, може да възпламени купа слама, голяма колкото планина.

Не пренебрегвайте добрите действия колкото и малки да са, като си мислите, че от тях няма полза, тъй като и най-малките капки вода накрая напълват съда".

За човек, който следва учението на Буда, кармата не е наградата или наказанието за действията, а фактът, че всяко действие създава ефекти и няколко причини предизвикват кохерентна връзка от ефекти, които са двойници на тези причини, защото всичко, което съществува във вселената има равновесие.

Този контекст можем да приложим в нашия живот и по същия начин на пазара. Първо ще видим общия контекст в нашия живот.

Обикновено повечето хора смятат кармата за просто правило за причина и ефект, т.е. ако се държа добре в живота и към ближните ми, заслужавам да получа положителен ефект в живота ми и обратното, лошото поведение трябва да изобилства от лоши ситуации за мен; вече видяхме, че по дефиниция идеята за кармата има много по-дълбоки отражения от фраза за причина-ефект, добро-лошо. Да вземем предвид следния пример:

Представете си, че търсите нова работа. Отзовавате се на няколко фирми да оставите своята автобиография, както и на интервюта. Във Фирма Х един напълно непознат за Вас решава да се откаже от мястото за търсене на нови възможности (причината сега не е важна). Тогава едно свободно място се отваря във Фирма Х когато и Вие се явявате в същата тази фирма, за да оставите данните си в случай, че в бъдеще съществува възможност да работите на това място (Вие все още не знаете, че това свободно място е вече свободно). В последващите дни Вие минавате през процеса на подбор на Фирма Х и след приключване на процеса Вие сте избран да заемете свободното място. Ако можете да схванете намека ми, ще си дадете сметка, че решението на напълно непознат и чужд за нас (човекът, който е решил да се откаже) има ефект в живота ни като ни даде възможността да заеме тази свободна работа и макар да не съзнаваме този ефект, от това не следва, че не е така.

По същия начин решенията, добри или лоши, които взимаме в нашия живот не само набелязват съдбата ни, но също могат и да оформят модела (което фактически правят), за да засегнат или повлияят на живота както на близките на нас хора така и на хората, които са ни напълно чужди и понякога толкова далечни, че не можем да си предствим. Това последното е очевидно по-сложно за проверка. 

В предишния пример можем да наблюдаваме лесно и просто съществуващата връзка между причина, непознат се отказва от работата си и ефекта. Ние сме наети за да заемем това място, но това не винаги е осезаемо или очевидно.

Едно извършено действие може да се разпространи чрез други хора, губейки се сред времето и хората, като се мисли, че ефектът на нашите действия се отдалечава от нас, макар че не е необходимо да е така. Един път научих за случая със собственица на един бар, посещаван от непълнолетни клиенти, което всички знаем, че се наказва със закон. Същата собственица на бара не се тревожеше от този факт, стига да не бъде хваната на местопрестъплението от властта, извършвайки това престъпление. Въпреки това един ден се случи един от многото й непълнолетни клиенти да се напие прекалено и да излезе от заведението късно сутринта под въздействието на алкохола, опитвайки се да шофира до дома си. По пътя споменатият непълнолетен губи контрол върху превозното средство, заради въздействието на алкохола, блъскайки автомобила си в друг, който се е движил в обратната посока. Пияният непълнолетен остава невредим, но не и пътниците в автомобила, с който се сблъсква. В колата е пътувало младо семейство с причинени сериозни рани. Споменатата двойка се е връщала вкъщи след посещение при роднини на другия край на града и за изненада на собственицата на бара, злополучната двойка се е оказала съседско семейство от квартала, където е живеела, което е уважавала, и с което е поддържала близко приятелство.

Този пример ми напомня за поемата "За кого бият камбаните?" от писателя Джон Дон, описваща достоверно човешките взаимоотношения и начина, по който сме свързани. Тя е подходяща за случая и буквално казва:

Никой човек не е остров, затворен в себе си; всеки е парченце от сушата, частица от океана;и една буца пръст да отвлече морето, Европа се смалява, тъй както ако нос е бил отнесен или домът на твой приятел, или пък твоят собствен; смъртта на всеки земен жител ме отслабва, защото съм частица от човечеството; така че никога не питай за кого бие камбаната; тя бие за теб.

Тази поема обрисува по по-поетичен начин идеята, която описахме тук. Показва ни как бидейки всеки един от нас част от друго, последствията, които ни засягат имат въздействие върху останалите като всички са последствие от Човешката Условност.

Към цялата рамка, за която говорихме, можем да добавим още един елемент. Както читателят, така и един служител сме едновременно причина и следствие на действията на трети лица и за трети лица. Тази статия може да представлява следствие от намерението ми да споделя с операторите това, което съм научил на пазара и едновременно може да бъде причината за читателя за един нов поглед или мнение за пазара. В същото време може да има ефекта, читателят да се сближи с един служител или някакъв друг оператор, за да се опознае повече, продължавайки по този начин в една безкрайна верига от причини и следствия.

За да приключа с теорията, би ми се искало само да наблегна на една ситуация за причина и следствие. Една карма ни дава възможността да работим в добра или лоша посока. Но както Буда учи своите последователи - всяко действие, което извършваме, добро или лошо, е причина и следствие на факти и последствия. Мисля за една последна ситуация, в която баща ми посади дърво извън нашия дом преди десетилетие. Сега това дърво се е развило и предоставя приятна свежа среда и предлага сянка в жегата. Въпреки това неговият растеж причини неудобства на съседите и те молят да го отрежем от корен заради различните неприятности, които им причинява. Тук можем да спрем и да разберем как решението на баща ми да посее дърво преди много години има последствия дори в сегашно време, причинявайки неудобства на съседите ми и да бъде причина за раздор между нас. Следователно посяването на това дърво необезателно трябва да има отрицателни последствия. Тези последствия биха могли да се превърнат също така в нещо положително, ако достигнем до съгласие за това какво да се прави в ситуацията, която да благоприятства всички и да ни остави доволни. Както може да оцените, една причина (посяването на дървото) има последици след много години и тези последици са и причинител на раздори между съседите. Но този ефект също така може да произхожда от други причини както положителни, така и отрицателни. Трябва да се намери споразумение за това какво да се направи по проблема и как да се създаде хармония или пък да се поддържа раздор и да се създават още проблеми.

Сложно е, да не кажем невъзможно да си представим и да предположим цялата палитра от причини и следствия, които съществуват в нашия свят, и които също така създават нескончаема верига на причини и следствия, които засягат всички ни в много аспекти.

Сега да пренесем тази реалност на пазарите, но да започнем от малък пазар, където двама човека имат различни, но допълващи се нужди. Един от тях търси да продаде колата си, за да получи пари в брой, а другият разполага с пари и иска да си купи автомобил. От тази гледна точка когато тези двама човека се съберат, за да осъществят сделката за покупко-продажба на договорена цена се създава пазар. Тук динамиката, която можем да наблюдаваме е, че причините или мотивите, които водят тези двама души към създаването на този малък пазар имат въздействие върху тях като могат да задоволят своите потребности.

По подобен начин и спазвайки пропорциите си, валутният пазар дава възможността на инвеститорите, операторите и институциите необходимото пространство, за да задоволят своите потребности. Ако разгледаме всичко това в кармичен контекст, където решението на всеки оператор за покупка или продажба влияе на останалите, намиращи се на пазара било то оперирайки в този момент с отворени позиции или пък онези, които са извън него очаквайки да отворят позиции, ще видим как всички в границите, които пазара допринася сме свързани помежду си и следователно нашите действия повлияват на останалите и обратно. Това е очевидно когато една страна търси да разшири резервите си от една валута карайки да се покачи търсенето и в същото време цената (теоретично), но това не е толкова очевидно когато Вие купувате евро или Вашият брокер продава долари. Вътрешната динамика е същата.

Пазарът се е описал по много форми и начини, но ако има нещо, което не може да се отрече е, че хората, които оперират на него са много важен компонент, да не кажем най-важният от всички. Така във всеки момент, при всяка валутна двойка има човек, който купува и друг, който продава и още един, който е извън пазара в очакване да купи или продаде същата валута.

Вярно е, че заради динамиката на пазара е много трудно, дори невъзможно купувач да открие продавача. Много пъти операциите са минали през голям басейн от операции, където се компенсират покупки и продажби помежду си. Но дори по този начин трябва да имате предвид, че нашето действие за покупка или продажба на валута има влияние върху пазара колкото и малък да е той.

Също така е вярно, че като оператори на малки капитали в сравнение с много участници на пазара като банки или борсови къщи, нямаме властта да придвижим пазара, макар да оперираме с целостта на нашия маржин. Но би ми се искало Вие да си представите ситуация, при която купувачи и продавачи провеждат борба на силите, давайки като резултат минимални вариации в цената на валутата и карайки графиката на валутата да се котира в тясна категория. В този контекст на следващия ден или дори, ако в следващата минута сто, десет или само един оператор решат да влязат на пазара с последствие везната да се наклони към една от страните на предлагане или търсене. С това не искам да кажа, че една така дадена ситуация се появява ежедневно, или че можем да управляваме пазара, но е безспорно, че колкото и малко да е било участието ни, то е засегнало с необходимата сила една страна от пазара и това, което в действителност е придвижило пазара, е бил сбора от всички оператори, а не на един в частност. Макар че без този оператор неговата сила определено не би била същата. Можем да видим по същия начин, че всички оператори имаме връзка, която ни свързва на пазара по един или друг начин, било то заради връзката с трети лица или между оператори, които се намират на противоположните страни на планетата.

Тази визия за пазара ни снабдява с друг начин на разсъждение когато мислим за динамиката, която съществува на пазарите. Можем да разберем, че пазарът не е никакво чудовище, нито неразбираема същност, а че по-скоро всички участваме на пазара както заедно, така и поотделно. Следователно всичко, което става на него ни влияе в една или друга степен. Тази представа за пазара ще ни помогне да осъзнаем, че пазарът на валути не е по никакъв начин нещо, което може да се предрече или да се предвиди в движенията си. Истина е, че можем да предположим това, което пазарът ще направи или ще престане да прави. Това, което не можем да очакваме е да бъдем сигурни, че споменатото движение ще завърши. Защо? Защото динамиката на решенията и действията, които извършват всички оператори, ще има ефект не само върху графиките, но също и при нашето опериране, което определено е невъзможно да се предопредели.

Да се чувствате част от пазара ще помогне да подредим очакванията, които имаме когато оперираме. Ще знаем, че допринасяме с нашите действия на него, и че той на свой ред допринася с действията си и влиянието върху нас. Това разбиране ще ни накара да бъдем по-спокойни когато въздействаме с него вместо да го видим като вид организъм, който се качва или слиза по нерационален начин, и който дори понякога изглежда е против нас, като ни дава и отнема ликвидност от нашата сметка.

Би ми било драго да имате предвид тези идеи следващия път когато се намирате пред графика, която в края на краищата е отражение на операторите, на тяхната алчност или на страха им, и която фактически отрязава отчасти нашата алчност и нашия страх когато оперираме на пазара.