Лотарията-вероятностите да се оперира

Темата на настоящата статия се появи независимо от пазара, но не затова е добър пример, който може да бъде приложен към него. Преди време разговарях с един роднина за една лотарийна игра в Мексико, която по онова време имаше натрупан джакпот от повече от 500 милиона песо. Играта е лесна и проста. Всеки човек с 15 песо в джоба избира 6 числа измежду 50 възможни. Идеята е да имате същите 6 числа, които се избират, за да получите цялата печалба. Ако един човек успее да отгатне 3 или повече изтеглени числа, тогава става победител освен наградата.

Защо някой харчи 15 песо или много по-големи количества пари, за да купува лотарийни билети, като знае, че може би няма да получи никаква награда? Когато си задавам този въпрос, само една дума достига до мен като отговор и тя е: ВЕРОЯТНОСТ. Вероятността, че числата, които сме избрали на нашия билет е тази, която имат изтеглените числа. И какъв друг аспект на нашето общество представя по ясен начин и може би максимално изразно вероятностите? Считам, че никой друг както финансовите пазари.

Но преди да навлезем в гледната точка на пазара, да се върнем към началния ми коментар за разговора, който водех с роднината ми. Говорехме първо за голямата сума от 500 милиона песо, която лотарията беше успяла да събере - сума, която не беше никак за подценяване. Ако някой спечели споменатата сума, би си разрешил много проблеми. Фактически само икономически проблеми, макар че е много вероятно да си създаде повече проблеми в други аспекти на живота си. Трябва да кажа сега, че не съм човек, който обикновено играе хазартни игри или лотарии. В действителност не ме влекат, но в същото време нямам аргументи против. Предпочитам да избера игри където има "определена степен на контрол" и където мога да управлявам предимства в моя полза, които предоставя самата игра. (би било добре да спомена какъв вид игра Ви предоставя това)

В течение на разговора с моя роднина, той ми спомена, че е редовен играч на този вид лотария, и че при всяко теглене участва почти религиозно би могло да се каже. Тогава го попитах кои бяха числата, с които обикновено играе, дали има определени числа или пък ги избира случайно. Каза ми, че обикновено играе с определени числа, които представляват нещо важно за него, като датите на рождените дни на роднини. Понякога го прави напълно случайно за известно време. Методът, който следва за да избере числата, с които би играл за жребия се състои в това да се съсредоточи в резултатите на предишните изтегляния и да избере онези числа, които биха се повторили в повече случаи. Тогава се проведе следният разговор:

- А защо правиш това? - го попитах. 

- Защото, ако избера тези числа, е възможно отново да излязат при следващото теглене според вероятностите, беше отговорът му. 

- Но как предишните резултати влияят на новото теглене? 

- Не му влияят по никакъв начин, но вероятностите показват, че споменатите числа имат по-голяма вероятност да излязат.

- Мисля, че единственото, което правят вероятностите е да покажат числата, които са излезли, но тези вероятности не оказват никакво влияние върху следващия жребий. 

- Не, нямат влияние върху новото теглене, но вероятностите маркират, че едно определено число е излязло повече пъти и следователно би могло отново да излезе.

Този малък отрязък от разговора ме остави много замислен. Истината е, че мисленето на моя роднина и моето са много различни и в края на краищата не достигаме до никакво споразумение. Образът, който се формираше в ума ми когато слушах роднината ми, беше този на дух, наречен вероятност, който избира по свое усмотрение повтарящи се числа при всяко теглене. И не само това, но и че всеки път през последните 10, 50 или 100 жребия, сменяше начина си на действие произволно и капризно. След това този дух кокетстваше и като затвори окото на роднината ми, се усмихваше дяволито, за да избере числото 40 (да кажем някое) за следващия жребий.

Като мисля за всеки жребий, си представям сфера, пълна с 50 топки и число, написано на всяка от тях. Представям си ги да обикалят в сферата скачайки и блъскайки се вътре, всички и всяка от тях имащи СЪЩАТА ВЕРОЯТНОСТ да излязат изтеглени при всяко ново теглене. Дори когато числото 40 е излязло изтеглено в последните 10, 100 или 1000 изтегляния последователно, няма никакво предимство, според мен, спрямо останалите числа. Не говорим за състезание, където може да има предимство определено число, говорим че при всяко теглене, всяко от числата има СЪЩАТА ВЕРОЯТНОСТ да бъде избрано, отколкото останалите. Станалото - станало в предишните тегления, споменатите резултати нямат никакво влияние върху никое последващо изтегляне, НИКАКВО!

Сега би ми се искало да помислите за това, което досега прочетохте и да разсъдите малко като приложите същото мислене, но сега вместо да говорим за лотарийни числа и тегления, да поговорим за влизания и излизания от пазара и за печалбите или загубите, които се получават. Фактически читателят може отново да прочете настоящата статия, като има предвид операции на пазара за по-голямо разбиране.

СЧИТАМ, ЧЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-СКОРО РАЗБИРАЩО, ОТКОЛКОТО ПРЕДСКАЗВАЩО.

Ядрото на тази статия се води в две посоки: независимостта, която съществува между всяка от операциите, които осъществяваме на пазара и управлението на вероятностите на същите.

Сега можем да започнем да мислим за вероятностите в границите на пазара, където всяка от операциите е единствена и независима от всички останали. По този начин достигаме до идеята, че не съществува "късмет" на пазара, поне не извън ума ни. Доброто опериране за няколко месеца или няколко години не ми гарантира по никакъв начин подобни резултати в бъдеще. Получаването на астрономическа печалба не влияе по никакъв начин на резултата на следващата операция. Всяка една от операциите, които сме извършили и които ще извършим в бъдеще ще бъде напълно независима от другите. Дори когато използваме същата стратегия, която ни даде големи резултати за известно време, не ни гарантира, че ще работи в бъдеще.

И тук искам да наблегна специално дали като резултат от операции с продължителни печалби се чувстваме добре и уверени в пазара и като следствие действаме по-свободно, за да отворим позиции, а също така и да получим повече печалби. Всичко е резултат от това, което ума ни ни обяснява или иска да ни накара да повярваме. Мислим, че ни върви, и че като сме направили няколко печеливши операции, ни върви, за да продължим с печалбите когато операциите наистина нямат нищо общо, а по-скоро нашият ум ни казва, че са имали връзка помежду си. За нещастие ума ни също може да играе против нас и като имаме губещи позиции продължително, чувства на фрустрация завладяват ума ни и тогава загубите се появяват една след друга. Когато фактически те самите са следствие от загубата на концентрация от наша страна, а не защото първата загуба има някакво влияние върху следващата операция, настоявам, НЯМА НИКАКВО ВЛИЯНИЕ, не съществува споменатото влияние извън границите на ума ни.

От друга страна, как използваме вероятностите, за да се опитаме да разберем пазара и до каква степен е нормално. Това, което считам за добро е фактът да се използва споменатия инструмент, за да се проектира бъдещето или пък да се счита, че строгите правила ограничават нашето начинание.

Като човешки същества не сме биологически адаптирани, за да се сражаваме с вероятностите и проблемът е че използваме споменатия инструмент, за да се опитаме да разрешим някои от нашите проблеми не само на пазара, но и в ежедневието ни. Както можем да разберем със следния пример:

Да си представим, че моят роднина продължава с търсенето на милионерската награда като купува лотарийни билети, продължава редовно така за още няколко години като купува билети всяка седмица без да спечели някаква награда. Сега да си представим, че един ден отивам с роднината ми да купя билета от тази седмица, и че като съм в магазина нещо ме подтиква да купя лотариен билет. Денят за жребий идва и при търсене на резултатите в унисон, моят роднина и аз си даваме сметка, че имам печелившия билет, и че билетът на моя роднина няма никаква награда. Неговият билет, накратко, не струва хартията, на която е отпечатан. По този начин ме е направил печеливш на наградата от лотарията за няколко милиона песо. Как бихте се чувствали, ако бяхте на мястото на моя роднина?

Поне мога да кажа, че аз, на мястото на роднината ми, бих могъл да се чувствам жертва на някакъв вид несправедливост и не се съмнявам, че Вие ще сте съгласни с мен. Би било най-логично да се мисли, че моят роднина би могъл да се чувства по този начин. Въпреки това, целият проблем би бил само в ума му, без значение дали е купувал лотарийни билети години наред. С нашите билети моят роднина, както и аз, имахме същата вероятност да спечелим наградата. Да се чувствате зле заради ситуация като тази, която описах не прави нищо друго освен да демонстрира предано как не сме подготвени да мислим или да спорим с вероятностите.

Смятам, че често сме жертви на вероятностите или по-скоро сме жертви на нашето собствено разбиране за вероятностите и за да дам пример, искам да споделя с Вас лична случка, която преживях преди няколко години:

В течение на известно време се чувствах зле, заради което посетих лекар. Той, след рутинния преглед и оценка на симптомите, диагностицира много сериозна болест. Според него нямаше никакво съмнение, че симптомите, които имах бяха отражение на болестта, с която ме диагностицира. В своята практика като е разглеждал подобни случаи като моя, според неговите думи, е имало голяма вероятност да страдам от същата болест. Вероятност от 80%, за да бъдем точни.

Подобна диагноза може да събори всеки човек и аз не бях изключение. Не трябва да обяснявам много на читателя чувствата и тревожността, които се объркват в главата когато някой е диагностициран с нещо, което му изглежда чуждо.

Диагностициране с 80% вероятност да страдате от опасна болест практически може да бъде считано за факт. Въпреки това тогава едновременно започнах да отчитам 20% от останалата вероятност. Вярно е, че симптомите ми сочеха, че несъмнено съм жертва на споменатата болест, но процента от 80% представляваше само исторически рекорд от сумата в предишните случаи, заради което не определяха личния ми късмет.

Реших в този момент да отида на специалист (първият лекар беше общопрактикуващ) за да имам още едно мнение на специалист по случая ми и да започна необходимото лечение, за да получа лек. След като разкажа за симптомите си на специалиста и за първата диагностика, бях обект на изследвания и по-внимателни прегледи, което даде като резултат напълно различна диагноза, т.е., моят случай не показваше много опасна болест, а по-скоро друга, която можеше да бъде излекувана за няколко седмици. Общото управление на вероятностите на първия лекар, който ме прегледа, беше, че ме накара да бъда почти сигурен, че думите му бяха верни.

Беше вярно, че болшинството от хората, които първият лекар беше прегледал с подобни симптоми, се бяха оказали сериозно болни и всеки един от техните случаи допринасяше към сбора, от който се получава вероятност от 80% за подобни случаи. По същият начин остатъкът от 20% е сборът от частни случаи, които не са били обект на болестта. Въпреки това никой от тях нямаше влияние върху финалния резултат на оценяването ми от специалиста. Затова настоявам, че от моя гледна точка, вероятностите са просто начин на разбиране, отколкото на проекция. Може да ни служат, за да си представим поведението на цифрите или ситуациите, но да се разширят резултатите, отколкото ни предоставят вероятностите в бъдеще, няма да направи нищо друго, освен да изкриви очакваното ни изпълнение или да не изпадаме в минали ситуации, които нямат никакво влияние в следващия случай. В обратния случай поразителните 80% вероятност да имаме сериозна болест би била достатъчна, за да се пиша болен и да изгубя всякаква надежда. 

С предишния пример можем да имаме предвид, че като човешки същества не сме подготвени да се сражаваме с вероятностите в нашия свят като цяло и още по-малко в границите на финансовия пазар. Така губим стабилност когато вероятностите, както в случая с лотарията, изглежда определят нашата съдба почти по абсолютен и непоправим начин.

Тогава какво да правим или какво да мислим по въпроса? Може да се попита читателя.

Като трейдъри е изключително важно да мислим за вероятности. Резултатът да мислим по този начин е фактът, че като трейдър, човек не се тревожи от това, което пазара прави или го оставя да прави и още по-важно като оператор, сте напълно съгласен с резултатите, които човек добива на него, без вълнение или някаква тревожност. Това не означава, че трябва да се лишим от чувства когато оперираме и следователно трябва да се задържим на пазара всеки ден. По-скоро означава, че трейдър, който мисли за вероятности е елиминирал вътре в собствената си система факта, че е манипулиран от чувствата си и макар че може да ги почувства, последните не променят по някакъв начин концентрацията си или анализа на графики и новини. Това е защото в системата си, в съществото си като трейдър е инсталирана (така да се каже) мисленето за вероятностите и му е толкова естествено както ходенето или дишането.

Не е лесна задача да се достигне до това ниво на съзнание като оператор, затова на пазара хиляди се провалят и само някои оцеляват. Изисква се вътрешна работа като трейдър и като човек, усилия, посвещаване и дисциплина като всяка друга работа. Затова тази статия иска да достигне до ума на читателя и да посее тази оптика. Ще зависи от всеки един от тези, които четат настоящето да поработят върху семето на тази идея, за да пожънат плодовете й.

Пътят като оператор е дълъг и без определена цел когато се тръгва по него. Всеки може да започне да го измине, много се отказват от него след няколко крачки, други блуждаят без да знаят накъде искат да вървят и трети успяват да намерят собствената си пътека и я изминават уверено и със задоволство без да се тревожат, да прибързват или да стигнат бързо до края като предпочитат да се наслаждават на деня и едновременно на печалбите, които се намират по пътя.

Съветът ми за всички онези оператори е, че е не е по-важно да се намери "свещения бокал" на пазара, на който се сервират на платинен поднос пари, а да търсят да инсталират вътре в системата си факта да мислят за вероятности. Не само ще подобри живота им като трейдъри, а и живота им като цяло.