Поведението на неопитния трейдър пред графиките

Запознах се с множество случаи на хора, които пробват точно същата стратегия на друг трейдър, но нямат същия резултат като него и в невежеството си се питат "Защо?".

Ясно и безспорно е, че поведението ни спрямо пазара е решаващо за успеха на кариерата ни, един оператор трябва да има поведение, подобно на един психопат: спокойно, пресметливо, фриволно, с железни нерви, уверен в това, което прави, дори и на останалите да им изглежда луд. Човекът спрямо пазара трябва да бъде абсолютен убиец на пипсове, да сплаши пазара много проницателно.

Когато това поведение се възприеме, е много лесно всеки оператор да успее без да го интересува начина, който прилага, защото няма да има нужда да изпитва съмнения или страхове, няма я дилемата ще го бъде ли или няма да го бъде, винаги ще е напълно в синхрон с това, което прави и ако има загуба или печалба, ще бъде все едно. Намерението се осъществява спрямо логиката не на усещането за момента без значение за последствията, тъй като вече всичко е хладно пресметнато, стопа и take profit са се поставили в синхрон с логиката, а не с емоцията, която създава очакването на "Ще спечеля или ще загубя?".

Тогава започва истинската кариера на трейдъра. Един оператор трябва да бъде психопат на пазара, да го ликвидира преди да направи следващата стъпка, да го засече, да го сплаши без да го пуска да избяга, да му слага безпогрешни капани и затова е необходимо да се изучи поведението му, начина му на реакция, времето когато влиза и излиза, силните и слабите му страни. Това има нужда от адаптация и практика, така ще може да се сплаши цената, индикаторите са само оръжие, но за нищо няма да служат, ако не се знае как се използват върху жертвата, как се използват лък и стрела срещу някой, който носи броня и щит. Същото се случва и с пазара, трябва да се знае часа когато се движи повече, как се движи, как реагира...

Индикаторите са само помощ, не са крайно необходими, затова препоръката ми е да започнете да го разбирате без индикатори. В свещите е целия модел, от който имаме нужда, заедно с изучаването на цялото. Ако оставим всичко на индикаторите, сигурно пазарът ще излезе победоносен, защото цената му винаги ги изпреварва.

Пазарът е единствен, трябва да се изучи, да се разбере, за да носи предимство.

Забележка: Примерът на психопата е само една аналогия с наблягане на преподаването, няма нищо общо с поощрения, чужди на обучението за опериране на пазара.