Общи условия

Forexgoldy не използва кукита

Защитени онлайн услуги
Всички защитени онлайн услуги, за които ползвателят или клиентът са абонирани в Forexgoldy, може да използват кукита, за да може информация за ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях Forexgoldy не може да гарантира, че информацията на ползвателя или клиента е в безопасност. Поради това ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

IP адрес
IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на ползвателя или клиента, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация, нито са лични данни. Освен за идентификация на компютъра на ползвателя или клиента, Forexgoldy използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на ползвателите на уебсайта.

Защита на информацията
Непубличната информация на клиента и неговите лични данни се съхраняват по сигурен и строго поверителен начин – достъпват се и се използват единствено от служителите, които обслужват сметката на клиента и от служители с контролни функции.

Процедура за отказ
Политиката на Forexgoldy е да не разкрива непублична информация за клиента пред трети лица, освен в нормативно определените случаи.

Клиентът не е длъжен да предоставя каквато и да е част от своята непублична информация или лични данни, които може да бъдат поискани от Forexgoldy.

Всеки може да се откаже от получаването на информационен бюлетин, като в края на всяко писмо има линк към опция за отписване

Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни
Всички промени в тази Политика ще бъдат своевременно публикувани на уебсайта на Forexgoldy и ще служат като уведомление за клиентите.

Приложимо право
Настоящата Политика се регулира от и се тълкува в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Политика, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.