Как да започнем да оперираме на Форекс?

За да се оперира на форекс е необходимо човек да има стратегия, която да позволява той да се възползва от бързите промени и обстоятелства на пазара. Няма кратък път за развитето на стратегия, тъй като е необходимо тя да се изпробва при различни ситуации. Това означава, че всеки трейдър ще трябва да инвестира значително време в анализ на графики, в четене на новини и да бъде в течение на икономическите съобщения.

Проучване

Както във всяка професия, важно е да бъдете в течение на котировките на валутните двойки, от които се заинтересовани да оперирате и да направите проучване по темата. Преди да започне търговията, на която и да е определена двойка, е важно да се подготви въпросник с няколко запитвания и да се намерят отговорите. Някои от въпросите, които би могъл да включва този въпросник са:

- Колко е силна икономиката на държавата А в съотношение с тази на държавата Б в този момент? На този въпрос може да се отговори като се гледа актуалния БВП, равнището на безработицата и индикаторите на продуктивност, между другите.

- Това ли е една от валутите, считана за сигурно убежище? Исторически погледнато, долара винаги е бил считан за сигурна валута, но това би могло да се промени по различни причини като кризата на тавана на дълга в Съединените Щати.

- Как е реагирала валутата спрямо различните новини в миналото? Наблюдението на поведението на валутата позволява на търговците да направят анализ в перспектива затова как валутата би могла да реагира.

Да бъдеш информиран

Веднъж след като сте идентифицирали какво движи дадена валута, най-важно е да се следят новините. Има множество ресурси, от специализирани финансови вестници до уеб сайтове, които могат да варират според страната. Ако изберете да оперирате с определена двойка, винаги е подходящо да бъдете информирани за икономическата ситуация и в двете страни.

Има някои икономически съобщения, които са фундаментални и трябва да се имат предвид, защото вляят на пазара, както нивото на безработица в Съединените Щати или съобщенията на Централната Европейска Банка относно паричната политика, например. Във всички случаи, винаги трябва да се внимава как влияят на двойката.

Базовият анализ е винаги ключов за Форекс, но също и за техническия анализ. Графиките позволяват да се разбере как различните новини са повлияли исторически на пресичането на валутите, да се визуализират точки на връщане, да се идентифицират нивата на опора и съпротивление и да се открият тенденции. Веднъж щом се направи този анализ, ще Ви е по-лесно да се научите да интерпретирате актуализациите на пазара и бъдещата му позиция.

Концентрация

Упражнението може да бъде изтощително на моменти, заради което търговците трябва да бъдат избирателни. Удобно е да се избере определена валута за начало и да се научи какво да се прави и какво да не се прави. Всяка двойка се свързва в определена степен с финансовите пазари. Например е възможно двойката USD/JPY да има корелация с японската диаспора. За да се идентифицират корелациите, най-добре е да се видят графиките, тъй като процеса на визуализация винаги може да се помогне за премахването на съмненията.

Когато пазарът се движи бързо, най-опитните търговци знаят, че трябва да се доверят на стратегиите си. Това което никога не е подходящо да се прави, е да се оставите да Ви водят емоциите и да сменяте стратегията веднъж като вече се е развила и е пусната в ход.

Индикатори

По-добре е да се използват ограничен брой индикатори, тъй като голямото разнообразие може да причини голямо разсейване. Има много трейдъри, които оперират на Форекс като използват само един индикатор, като например опора и съпротива. Важно е да се анализира какви индикатори най-вече се адаптират към нашите търговски нужди.

В заключение, да се развие балансирана стратегия като се включи базов и технически анализ с ограничен брой пресичания на валути може да доведе до успешно търгуване на Форекс.