Какво е пазарът Форекс?

Някога запитвали ли сте се какво е пазара Форекс? Би ли Ви харесало да разбирате финансовия раздел, който излиза във вечерните новини? Ще Ви разкажем накратко какво представлява пазара Форекс и каква връзка има със световната икономика.

Пазарът Форекс се нарича всеки пазар за световна обмяна на валута. В този пазар се включват двойките за покупко-продажба на местни валути, които се състезават помежду си и чиято стойност се увеличава и намалява на определени интервали от време. Този пазар е един от най-динамичните в света, тъй като цените постоянно се променят според важните движения в световната икономика.

Пазарът Форекс е много използват от инвеститорите, които извършват краткосрочни операции и интрадей т.е., които извършват операции за покупка и продажба в същия ден. Заради високите печалби, които могат да се генерират за един ден, както и загуби, пазарът Форекс е доста привлекателен и съществуват множество брокерски къщи, от които да се избере. Препоръката е да се избере онази, която Ви дава някои местни предимства като езика, простотата на функционалността на комисионните и простотата на транзакциите като депозити и тегления. Пазарът Форекс също така е много полезен за диверсификация на портфолиото Ви, т.е. не само да вложите целия си капитал на този пазар, но също и на други пазари като местната борса на ценни книжа, инвестиционни фондове и правителствени облигации. За да определите какво количество от общия си капитал трябва да инвестирате на пазара Форекс, имайте предвид възрастта си, доходите си, толерантността си към риска и съдбата, която ще Ви даде парите си. На основата на тези индикатори ще намерите следи, за да се въоръжите с едно по-добро портфолио, в което ще можете да включите пазара Форекс без да поемате рисковете, които Вие не искате да поемате.

В днешно време можем да инвестираме в голямо количество активи в България. Много от инвеститорите ни позволяват да печелим много по-голяма сума пари, отколкото предлагат местните банки. Пазарът Форекс в България все още не е много популярен заради рисковете, които крие. Дори при това положение съществуват много брокерски къщи, които оперират в страната и функционират с различни схеми. Форексът в България не е регулиран от никоя финансова институция и непостоянството е голямо - причина, поради която много хора не се осмеляват да инвестират парите си там.

Ако мислите да отворите сметка, помислете за инвестиционния си профил, който Ви подобава. За да можете да дефинирате профила си, първо трябва да знаете за какво ще иползвате парите, които инвестирате. Това ще Ви даде добра перспектива за това колко време да оставите парите си, колко би Ви се искало да спечелите според риска, който искате да поемете. Пазарът Форекс в България може да бъде добра възможност да се научите да инвестирате, ако имате достатъчно време, за да следвате пазарите и новините, които го касаят. В днешно време е възможно да започнете с много малко пари и съществуват много онлайн инструменти, с които да се обучите безплатно.

Препоръчваме Ви, ако мислите да навлезете на пазара Форекс в България, да се упражнявате достатъчно с демо сметка, която да Ви помогне да разберете колко бихте могъл да спечелите според риска, който искате да поемете. Много е важно да имате предвид времето, което Ви трябва, за да се научите да оперирате, тъй като валутите, стоките, индексите и акциите не са еднакви, понеже изискват различни инструменти за анализ и в много случаи е необходимо да следите определени новини, освен общите финансови данни за деня. С дисциплина, пресметливост и разум е възможно да накарате капиталът си да расте.