Кой ми взе печалбите?

Много от оперирането на пазара има общо с начина, по който се сражаваме с него, от момента на изучаване на една графика, времето, което отделяме, за да го правим, купуваме или продаваме определена валута, приемаме загуби и печалби, и не само това, но също и начина ни на реакция към резултатите, които получаваме.

Невероятно е, но дори когато се оперира на пазара, е изключително лесно и просто да останете на него и да се справяте през цялото време е най-сложното, което някой човек може да предприеме. И не само факта да оперирате, но също и факта да генерирате печалба и особено да не я загубите. Споменатата печалба, между другото, може да се постигне лесно. Понякога стига да имате малко късмет когато оперирате, но считам, че да бъдете постоянен е целта, която преследва всеки оператор. Заради това може би година след година навлизат нови оператори на пазара, за да излязат след малко, както също и оператори с години на добри резултати завършват в същата ситуация.

Сега ще се опитам да посея в ума на читателя моята визия относно печалбите, които човек придобива (и много пъти губи) на пазара.

Първо би ми се искало да посоча точка, която мисля за важна: като човешки същества нашата природа и общество ни диктуват търсенето на успеха. Обаче това търсене мнозинството от тях, го разбират като натрупване на печалби или на богатство или дори на власт (най-вече) пренебрегвайки по-важни аспекти по мое разбиране като самореализацията или личното удовлетворение.

От практична гледна точка, успехът в нашето общество означава печалби, натрупване на богатство, общо взето това е "положителната страна" на живота - да бъдете от успешните, тъй като това ни дава приемане и другите ни се възхищават или дори завиждат. За моя изненада много хора намират в завистта, която изпитват лично удоволствие. Тук смисълът, е че по предишните въпроси е много разбираемо, защото във всяка от нашите ежедневни дейности търсим да бъдем най-добрите и следователно да избягваме преди всичко въпроси, свързани със загубите и провалите или по-специално факта да се греши, който води след себе си предишните идеи.

Една грешка носи със себе си негативни чувства както в нашето собствено същество така и произлизащи от трети, които познават, че сме сгрешили. Заради това избягваме преди всичко да сгрешим в която и да е дейност, която извършваме и това не изключва да опериране с валути. Още по-важно е да се оперира на валутния пазар и да сгрешиш не само носи като последствие усещане за грешка, фрустрация или отказване, но и нашите грешки изглеждат отразени с намаляването на нашия баланс и вероятно няма нищо по-болезнено от това да сгрешите и да загубите пари в процеса.

Заради предишното, оперирането на валутния пазар, дейност, която носи със себе си степен на риск и която включва управлението на спекулативни пари, може стане изключително фрустрираща; защото определено не само трябва да се борим с променливите, които съществуват на пазара, но също трябва да се борим с нашите собствени лични стойности (като има разлика от човек до човек), т.е. какви аспекти като домашни, лични проблеми и т. н. засягат нашето опериране като засегнат нашата концентрация, дисциплина и търпение.

В тази статия ще се съсредоточим върху въпроса за печалбите или профитите (както са познати на английски), и също така психологическия (или философския) им аспект при опериране. Затова искам да взема като пример главната идея на книгата "Кой ми взе сиренцето?", написана от Спенсър Джонсън, която препоръчвам широко. За всички онези, които не са я чели, няма да давам подробности за нея, за да не спестя удоволствието Ви. За тези, които вече имаха възможността да я прочетат, ще могат да схванат голяма част от намерението на думите ми.

Грубо казано книгата "Кой ми взе сиренцето?" разказва за промяната в нашия живот, промяната в трудовия ни, личния ни живот или в която и да е сфера. Намерението на историята е читателят да разбере начина, по който се сблъскваме с тази промяна и различните начини, по които можем да се изправим срещу тях и на този малък разказ (това е книга, която може да бъде четена за не повече от два дни). Можем да се научим да живеем и да надживеем промяната, но преди всичко да разберем как можем да се адаптираме към нея.

Съгласно гореказаното ще започнем да асимилираме познанието, което ни дава споменатата книга и да го пренесем на валутния пазар, който е променяща се структура, структура, която може да се трансформира от днес за утре. Това носено от ръката на амбицията на операторите или пък техния страх или паника.

Без съмнение всеки човек, който се интересува от валутния пазар, се интересува от потенциала, който той предлага. Накратко ни интересува да натрупаме печалба, като по този начин можем да мислим, че печалбата е "нашето сиренце" на пазара. Това ни мотивира, кара ни да анализираме графики, да оценяваме новини, да спим до късно и т.н. и т.н. Да накара потенциалът и възможностите на пазара да се материализират в пари в нашите сметки, като се избегне на всяка цена да бъдете друг оператор, който губи и излиза от пазара като многото, които излизат ден след ден. Сиренцето е това, заради което работим и следваме този пазар.

Бидейки сиренцето (профита) целта, за която всички участващи на пазара се борим, е лесно да мислите, че се придава главно значение за много неща - от това да го спечелите да бъдете постоянен в неговото придобиване до факта да го запазите. Също така можем да разберем защо факта да го изгубим или пък да не знаем да го управляваме във времена на "благополучие" може да стане много болезнено за всеки оператор.

Властта на сиренцето

Властта, която притежава сиренцето при опериране, често остава незабелязана за повечето оператори. Понякога може да се окаже по-важно да бъдете подготвени, за сражението с профитите, отколкото придобиването на същите. Това може да звучи преувеличено, но придобиването на нещо, за което не сте готов, може да донесе последствия, които не можем да предвидим както излагам сега:

Да си се представим, че оперираме на една сметка. Сега да си представим, че имаме отлични резултати след няколко месеца. Ако читателят го е имал някога, ще знае със сигурност, че чувството, което ни завлядява е доверие и сигурност. Фактически можем дори да почувстваме, че разбираме пазара, и че сме подготвени за всяка ситуация, която ни се представя. Вече сме го изпробвали с два добри месеца на резултати, нали така? Всъщност няма значение дали са няколко месеца или години. Като оператори можем дори да имаме няколко дни или няколко операции с много добри резултати и да се почувстваме по същия начин.

Увереността може да ни накара да допуснем много грешки. Говорим за случаите на прекомерна увереност. Първо, може да ни накара да изгубим апартамента и с това да се отдлечим от работния си план или стратегия и да започнем да допускаме грешки, което ще се отрази с намаляването на баланса ни.

Друга грешка, която също можем да допуснем, е да се залепим за стратегията си. Въпреки това едновременно да започнем да извършваме операции, които излизат извън параметрите, с които оперираме, тъй като нивото на ливъридж е сбора, който оперираме на пазара, броят операции и т.н. и т.н. като завършваме със същия резултат, сякаш сме отстранили нашата стратегия.

Да навлезем в детайли относно ефекта на една прекалена увереност по-нататък в тази статия.

Има ли значение размера на сиренцето?

Би ми се искало читателят да си представи, че оперира със сметка по свое усмотрение. Хубаво, считам, че читателят може да се съгласи с мен, ако му кажа, че е по-важно да управлява сметка със стотици хиляди долари, отколкото с хиляди долари. За да бъдем по-практични, по-важно ли е да оперирате със сметка от 100,000 долара, отколкото с 10,000 долара? Представям си, че отговорът на читателя може да бъде бърз и без много размисъл, като избере първата опция. Читателят би ли се съгласил с мен, ако отговора на същия въпрос бъде трета опция... никоя от предишните?

Смятам, че тези, които избраха първата опция са били повлияни от факта на профитите, макар че те още не са придобити. Това няма значение - всеки може да знае, че сметка от 100,000 долара ще ни даде по-големи печалби от сметка, която съдържа само 10,000 долара, въпрос на пропорции. Но точно тук се включва моето обяснение, за да спомена, че една сметка не е по-важна от друга. И двете сметки се управляват по същия начин. Като оператор трябва да постъпя по същия начин, за да отворя една операция, било то със сметка от 100,000 долара или пък с някоя, която има 10,000 долара. По-просто и ясно казано, двете оперират с прости кликове на мишката. Дори да си представим, че човек оперира със сметка от 10,000 с най-модерните технически инструменти, които може да предложи един брокер, а друг оператор оперира сметка от 100,000 с прости предчувствия, процесът на опериране попада отново на същите основни идеи или пък нека кажем, че след първата операция се оказва, че сме на печалба от 2% и в двете сметки. Споменатият процент, говорейки математически, е абсолютен, но е очевидно че 2% от сметка с 100,000 долара е много повече (в парично изражение) от 2% от сметка с 10,000 долара. Можем да кажем, че споменатия процент е относителен. Относителен към какво? Може да се попита читателя, на което аз бих отговорил, относителен към размера на сиренцето или с други думи, относителен към размера на сиренцето, което всеки един от нас вижда или иска да види.

Размерът на печалбите ще бъде по-важен до степен, при която за оператора да бъде по-важен. Операторът на сметката от 10,000 би могъл да бъде много доволен от резултата от 2% печалба от първата операция и да не е операторът на сметката от 100,000 долара дори когато в парично изражение най-голямата печалба я е придобил последния. Заради това ефекта, който могат да имат профитите в нашето усещане за оператори не произлиза от тяхното придобиване, а от това, което се развиват вътре в нас когато ги придобиваме.

Начинът, по който реагираме спрямо печалбите общо взето идва от ръката на придобитата парична сума. Въпреки това, както в примера на двете сметки с различен размер можем да разберем, че колкото и да е голяма или малка печалба или пък, ако тя самата е висок процент или не толкова. Това, което чувстваме не е обезателно да е свързано с придобитата печалба. Тази връзка между удовлетворението и профита се случва само в нашия ум и нашето усещане. Въпроси, които пазарът не го интересуват, но които вътре в нашата операция могат да ни накарат да изгубим концентрацията или да ни накарат да допуснем грешки при оценяване.

Как намерих сиренцето си?

Би ми се искало да започна да "дисекцирам" ефекта, който може да причини голяма буца сиренце когато се получи.

Първо трябва да имаме предвид, че един профит е последствието на акт, който преди това сме били осъществили като това да отворите операция, било то от една минута, няколко часа или няколко дни преди това. Сега, трябва да имаме предвид, че споменатото действие на отваряне на една операция можеше да се дължи на различни обстоятелства. Можехме да вземем решението да отворим операция след като бяхме изучили съзнателно една или няколко графики, да оценим важни новини, конференции на някой важен човек на пазара и т.н. и т.н. или може би можехме да отворим операцията само заради предчувствие, някакъв импулс, който не можем да обясним добре или дори по съвет на "експерт", който сме видели или прочели скоро. Каквато и да е била подбудата за отваряне на операция, важното е резултатът да завърши с профит. Обикновено имаме тенденцията да вземем най-голямата част от кредита заради резултата и оттук можем да дадем пример със следните изречения, които могат да пресекат ума ни дори и да не им даваме гласност:

- "Знаех, че пазарът би действал по този начин"

- "Стана точно това, което знаех, че би станало"

- "Познавам достатъчно пазара"

- "Много съм умен като отварям тази операция"

Изречения като предишните и още много други могат да минат през ума ни когато получаваме профит. Обикновено причината или подбудата минава на втори план, без значение дали профита сме го получили при лично изучаване на графики или пък, ако е било само предчувствие. Тук това, което ни засяга е, че както и да е, вярваме на споменатия резултат и оправдаваме в много случаи нашето благоденствие с придобитата печалба като си мислим, че в края на краищата ние сме били тези, които ние и никой друг сме взели решението да отворим тази операция в нашата сметка, заради което заслужаваме резултата.

Заради всичко гореизложено е важно да осъзнаваме нашите подбуди като отваряме позиции на пазара, тъй като по този начин можем да погледнем на действията си по по-обективен начин и така да не се оставим на лукса да получаваме профити и че като поразсъждаваме още малко можем да кажем, че дори когато всяка от нашите операции бъде резултатът на съзнателно проучване и изучаване, в което да оставим тяло, дух и цялото си фокусиране. Дори така можем да сме в сянката, че сме получили печалби само от чист късмет или случайност. Ако искате да се изразите така. Това се дължи на факта, че никой НИКОЙ на пазара не може да знае абсолютно точно и сигурно това, което ще се случи на него, да мисли по друг начин би означавало да се вярва, че някой може да предскаже бъдещето.

Макар че намерението на тази статия да е съсредоточено в профитите стига само да се покаже, че когато се дава обратна ситуация, т.е. се получават загуби, обратно на това, което се случва при профитите, малко пъти сме напълно отговорни за резултатите когато те са срещу нас и по-скоро се оптиваме да направим отговорни загубите на чужди за нас въпроси.

Досега разгледахме начина, по който можем да получим профити. От това да имаме късмет или пък добре основан анализ. Но сега би ми се искало да покажа въпроси, които влияят до голяма степен на операцията, на който и да е човек когато получава профити, и макар че може да се подмине, да получите профит или пък да ги придобивате дълго време може да произтича към някои отрицателни аспекти.

Една хапка сиренце всеки ден...

Считам, без страх да се объркам, че когато започваме някоя задача, фирма или проект, си наумяваме да изпълним споменатата цел по възможно най-добрия начин и можем да материализираме резултатите, които ни мотивират да работим. Фактът да изпълним нашия проект не само ни дава като резултат ползата на лично извършената работа, но също ни дава лично удовлетворение и самореализация като видим нашите усилия завършени.

Оперирането с валути не е по-различно. Установяваме, че получаването на профит може да бъде много просто и в края на краищата това е целта на всеки оператор.

Ако размислим върху това, което до момента коментирахме, можем да видим ясно всичко, което включва печалбата на пари на този пазар. Не само ни удовлетворява, но освен това увеличаваме наследството, което сме депозирали в сметката ни. По този начин можем да се чувстваме пълноценни и щастливи като постигнем нашата печеливша цел. Въпреки това, би ли следвало да се чувстваме по този начин?...

За всички онези, които печелят на някоя операция или на няколко от тях, тенденцията да се изпълните с еуфория може да бъде много висока и как да не се почувствате еуфорично? Ако само с едно кликване на мишката на нашия компютър можехме да се сдобием с пари, между другото казано, колкото е по-голям получения профит, толкова еуфорията ще се увеличи със същите (или по-големи) пропорции. Като говорим за еуфория искам да обхвана цялата палитра от благородни усещания, които могат да бъдат много вредни за концентрацията на един оператор, било то непремерен ентусиазъм, самодоволство и т.н. и т.н.

Вярно е, че нашата природа на човешки същества може да ни накара да се оставим да се водим от чувствата си като действаме в тази или онази ситуация. Нормално е, в нашето ежедневие много действия, които извършваме или решения, които взимаме са до голяма степен направени от чувствата, които се развиват вътре в нас и дори в споменатите случаи, споменатите чувства действат като "лубриканти за разума". Разбираемо е, че дейността на опериране на финансовите пазари не е било изключението на влиянието на чувствата в нашия живот.

Тук не говорим за това да се действа студено и пресметливо. Говорим да се разбере негативния ефект, който един положителен резултат може да има в нашата операция. Колко пъти не сме мислили, че "сме разбрали пазара" или пък че "сме го постигнали" когато фактически не е така и още няколко операции, още няколко месеца или още няколко години пазарът ни показва, че наистина не сме били подготвени.

Трябва да съзнаваме, че е много изкушаващо да се чувствате самодоволен от няколко добри операции или няколко месеца на добри резултати. Обаче по същия начин трябва да съзнавате, че колкото "човек лети по-високо", по-тежко ще бъде падането и, че загубите на този пазар са нещо практически неизбежно и ако в даден момент на нашата операция се почувстваме еуфорични, рано или късно ще дойде операцията, която ще ни накара да видим истината и ще ни напомни, че сме спечелили нещо. Трябва да сме концентрирани, за да продължим с получаването на сиренце от пазара.

Искам читателя да си представи един оператор или също така да оперира еуфорично на пазара, защото е бил способен да намери сиренце винаги когато го търси. Така, ще дойде момента, в който трябва да се изгуби нещо от придобитото като част от процеса на търсенето му. Въпреки това, еуфоричното действие ще придаде на оператора по-голямо отрицателно влияние и ще бъде по-болезнено да се смени положителното отношение с едно по-спокойна, за да се каже най-малкото при опериране.

Ако към всичко това прибавим въпроса, че дадено негативно влияние има по-голяма степен на интензивност (около от 3 към 1) от някое положително, няколко лоши месеца на операции могат да ни остави с емоционален дефицит, който може да ни накара да мислим, че пазарът е нещо опасно, и че няма начин да натрупаме профит на него.

Мога ли да оцелея без сиренце?

Несъмнено е важно да печелите на пазара, за да останете на него. Необходимо е да натрупате повече печалби, отколкото загуби, за да можете да се продължите да оперирате. Това е факт и не мисля, че има някой, който ще се занимава да дискутира обратното. Това е друг аспект на причината, поради която профитите са толкова важни за нас като оператори и друга точка, с която трябва да се сражаваме освен емоционалния въпрос.

Нашата оперативна система трябва да ни позволи да печелим от време на време или възможно най-последователно в най-добрия случай и очевидно споменатата система също ще ни даде като резултат получаването на загуби, които както в предишната статия, могат да бъдат взети като разходи при опериране.

Искам повече сиренце, не по-голямо... по-голямо

Като се продължи с въпроса за печалба на профити, е необходимо да се знае, че когато затваряме една операция и като накараме нашия баланс да се увеличи, това независимо дали след това когато сме излезли от пазара той стигне много по-далеч от нашата точка на излизане.

Важно е нашата стратегия на опериране да е проектирана по такъв начин, че да ни позволи да се сдобием с профит възможно най-последователно и едновременно да ни позволи да сме на пазара, за да се възползваме от възможностите, които той предлага като стигнем по-далеч отколкото сме си мислили.

Алчността с операциите може да стане толкова лоша, колкото еуфорията. Да се мисли, че пазарът ще върви завинаги в наша полза е грешка, която много оператори могат да направят. Заради това от момента на отваряне на една операция е необходимо същата да има точка на излизане за придобиването на профити. Също така споменатата операция да има достатъчна степен и пространство или лотове, за да остане на пазара в случай, че някоя новина му даде възможности да спечели повече точки в наша полза. Пазарът може да бъде много чувствителен понякога и нашето опериране трябва да е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към условия, които могат да се променят бързо.

Страх от загуба на сиренцето

Несъмнено на никой не му харесва да губи нещо, от това което е придобил и още по-малко, ако го е придобил на базата на много работа, стрес или натиск. Сиренцето може да стане много скъпо когато сме го спечелили и страхът да го загубим, както и еуфорията или алчността да ни накарат да оперираме грешно.

Да предположим, че сме имали няколко добри месеца на опериране или дори половин година с добри резултати. Сега да предположим, че в следващите месеци загубим една трета от всичко, което сме спечелили през месеците на благоденствие. Ще бъде ли съгласен читателя със служител, ако споменатия лош месец ни накара да се страхуваме малко по малко да навелзем на пазара, дори да искаме да получим резултати. Дори да искаме да спечелим от това сиренце, обаче, страхът да загубим толкова трудно спечеленото, може да ни накара да бъдем по-внимателни от необходимото, да ни накара да мислим, че всяка следваща операция ще бъде продължението на лошия късмет, който сме имали и бихме могли едновременно да не отваряме операции с дорби възможности за печалба от страх, че същите няма да се получат както сме очаквали.

Страхът може да ни парализира и двойно по-лош, тъй като не само може да ни доведе до повече загуби, но и едновременно може да ни се изплъзнат възможности за придобиване на резултати.

Кой ми взе профитите?

Надявам се, че чрез настоящия анализ можете да достигнете до моята гледна точка относно печалбите на този толкова променлив и гъвкав пазар. Това е нещо, което както можехме да видим, има последствия, които отиват отвъд увеличаването на нашия баланс или късмет на добри възможности. Има нещо общо с ефектите, които те причиняват в нас и особено ефекта, който нашия ум им дава, с което може да стане по-трудно отколкото да се оперира на този пазар.