Препоръки за средностатистическия трейдър

Нека да разгледаме някои основни съвети за средностатистически трейдър на Форекс. Първата стъпка е да се търси брокер, който да предложи значителна ликвидност и да позволи да се придобие затваряне на благоприятна цена.

Винаги е удобно да четем резюметата в мрежата, свързани с брокерите, тъй като несъмнено могат да ни помогнат да разберем по-добре дали са подходящи за нас или не.

Друга важна стъпка е да се научим да боравим с парите, с цел да можем да инвестираме елегантно и ефективно. Не трябва никога да използваме нивото на прекомерен дълг - нещо, което обикновено предлагат някои брокери на Форекс. Такава стратегия може да подложи на риск целия ни капитал.

Също употребата на стоп лос е важна. Трябва да се научим да го използваме, за да намалим до минимум загубите. Този елемент ни позволява да спасим много пари когато позициите, които сме отворили вървят срещу тенденциите. Относно това можем да твърдим, че когато се оперира срещу тенденциите, трявба да се уверим, че притежаваме трейдинг план базиран или на техническия анализ или на фундаменталния. Дисциплината е най-добрата търговска политика когато се оперира срещу тенденциите.

Освен това е хубаво да поддържаме определен търговски синхрон, което е равно на планиране, за да можем да увеличим постепенно потенциалната печалба, вместо да рискуваме всичко, заради една голяма и уникална сделка, която след това би могла да тръгне зле.

Когато се оперира валутна двойка, да се прави сравнителен анализ на същата двойка, ни дава важни сигнали за тенденциите на пазара.

Средностатистическият търговец би приемал винаги много сериозно обучението за пазара Форекс. Разбирането на малките неща дава допълнителна полза когато се инвестира и това понякога може да създаде разликата между това да печелите и да губите. Освен това, тя е единственият начин да се увеличи самия маржин на печалба на пазара Форекс.