Психологически аспекти на инвестицията

Един от най-важните фактори, които обуславят успеха на валутния пазар, е психологическата подготовка на инвеститора да поема рискове, да знае да взима инвестиционни решения в несигурни ситуации. Инвеститорът, като останалите участници в пазара на деривати OTC, би трябвало да има избирателен ум, да приема възможно ниво на загуби и да толерира натиска на пазара.

Да имаш избирателен ум означава да притежаваш способността да отделяш собствените съображения и прогностики, отнасящи се за валутния пазар от актуалните пазарни позиции. Да мислиш за пазара от перспективата на отворена позиция е това, което се нарича на английски "пожелателно мислене" (wishful thinking) и няма нищо общо със съвременната ситуация на пазара. Един случай, който се появява много често сред инвеститорите със симулирани позиции е, че придобиват много добри резултати, въпреки това в реалното пазарно действие се разводнява част от това психологическо съпротивление да мислиш рационално както преди.

Липсата на предразположение да приемеш определено ниво на загуби е вторият често срещан проблем. Клиентите, които затварят позициите се примиряват с относително малки ползи, обаче когато позицията създава загуби, изпитват проблем да я затворят. Разчитат, че за кракто пазарната ситуация ще се промени в тяхна полза. За съжаление, тя се променя често в ущърб на инвеститора и загубите се увеличават като нивото на печалбите намалява значително. Въпреки това, на практика, психологията на инвеститора го задължава да вярва докрай в позитивното салдо на транзакцията.