Психологията на оператора

Маркирането на линия на определено поведение е фундаментално за всеки оператор с цел да триумфира на Форекс. Това е една област, която обикновено начинаещите оператори не забелязват, тъй като се опитват да се самообразоват. Въпреки това, за съжаление, не съществува една единствена печеливша формула. Но без съмнение, ако не разчита на адекватни формули, най-вероятно е да се увеличат цените на всичките му транзакции, освен да маркира лошо начало на пазара форекс. За да можем да извършим успешни операции, считаме, че първото и най-важното е да определим проблема и според него да търсим решение. Успехът на Форекс идва определен от прилагането на определена търговска стратегия, заедно с правилното управление на рисковете, като се добавя към инвестицията на годния капитал, заедно със следването на определени модели на поведение. Всички тези фактори трябва да се хармонизират, за да имате успех на форекс и така да спечелите пари.

Главните предизвикателства, срещу които трябва да се изправи всеки оператор са следните:

• Страх от претърпяването на загуби

• Да излезе от позиция предварително

• Да поддържа отворена позиция, която носи загуби дълго време

• Да не действа, само да желае или да очаква

• Да осъществява непреценени операции

• Да се ядосва след загуби

• Да обвинява заради придобитите печалби

• Постоянно да преосмисля стратегията или да иска да я отгатне

Страхът от претърпяването на загуби

Това е резултатът от егото и гордостта на оператора. Фактически това е една от главните причини, поради които даден оператор се страхува да понесе загуби. Като резултат тези оператори се опитват напразно да вървят срещу пазара и се опитват да срутят пазара.

Да излязат от позиция предварително

Често неопитният оператор затваря една позиция предсрочно, особено, заради загубата на доверие. Този феномен се получава, заради тревожността на оператора с цел да затвори позицията си да завърши с транзакцията.

Да поддържа отворена позиция, която носи загуби дълго време

Това се случва когато операторът не разпознава, че допуска грешка. В този случай инвеститорът поддържа отворена позиция, която носи загуби в очакване, че нещата ще се променят в бъдеще, и че грешката им ще се поправи. И отново егото им и гордостта им взимат превес.

Да осъществява непреценени операции

Заради неспокойствието при генерирането на доходи, често инвеститорите се чувстват еуфорично, особено когато започнат да печелят пари. Опасността е, че могат да се пристрастят и да започнат да отварят позиции необмислено, без да отчетат възможните съпътстващи транзакциите загуби.

Да се ядосва след загуби

Няколко инвеститори се чувстват по този начин, защото се смятат за жертви на пазара. Достигат до тази сиатуация, тъй като разчитат на нереални очаквания от началото.

Вина заради придобитите печалби

Много пъти, заради лошо самочувствие, някои инвеститори се чувстват виновни заради печалбите, които прибират. Мислят, че не заслужават споменатото доверие и несъзнателно желаят да ограничат загубите си.

Постоянно да преосмислят стратегията или искат да я налучкат

Това е резултат от искане на "сигурното" в свят, пълен с несигурности. Това се случва, защото инвеститорите не разбират, че загубите са част от Форекс пазара и от всяка инвестиция. Предпочитат вместо това да пренебрегнат съпътстващия риск на всяка транзакция.

Психологическият аспект на операционната във Форекс е един от най-важните. И няма друг начин да се изправите срещу него, освен ако не действате. Трябва да разберем, че всички сме хора и следователно можем да сгрешим. Когато признаем този фундаментален аспект ще можем да започнем да идентифицираме тези психически "блокажи", от които страдаме и да вземем адекватните мерки, за да ги премахнем.