Теорията на Дау

Това е една от най-старите и познати техники, които се използват за предсказването на борсовите движения. Името им се дължи на Чарлз Дау, който през 1882 е основал "Дау Джоунс и Компания", фирма, която по-късно ще издава "Уол Стрийт Джърнал" и списанието "Бейрънс" - и двете на финансова тематика и които скоро достигнаха световна извесност.

Теорията на Дау беше пресъздадена от учените за пазара на ценни книжа, които следваха много отблизо интерпретациите, относно пазара към Чарлз Дау през годините 1901 и 1902. Един от тези учени беше В.П. Хамилтън, първият редактор на "Уол Стрийт Джърнал", който между 1903 и 1929 г. систематизира идеите на Дау, а през 1922 г. публикува книга за споменатата теория, озаглавена "Барометър на фондовия пазар" (The Stock Market Barometer").

Тази теория достига най-големия си интерес през 1930 г. когато "Уол Стрийт Джърнал" публикува статии, които интерпретираха еволюцията на пазара на ценни книжа с термините на теорията на Дау. На 23 октомври 1929 г. цитираният вестник публикува известната статия Приливът (Turn in the Tide), в която предсказва - като използва теорията на Дау - големия крах на Ню Йоркската борса.

Дау аргументира, че медиите пренебрегват всичко, тъй като всички фактори, които засягат предлагането и търсенето на пазара са отразени в тези индекси.

Видове тенденции според Дау

"Теорията на Дау" излиза от предпоставката, че при еволюцията на пазара се смесват три вида движения или тенденции:

За Дау покачващата се тенденция е онази, при която максимумите и минимумите са все по-високи и понижаващата тенденция е онази, при която максимумите и минимумите са все по-ниски. На свой ред тенденциите могат да бъдат:

1.- Първична тенденция, чиято продължителност може да бъде от няколко месеца до няколко години. Става въпрос за широки покачващи или спускащи се движения, които носят като резултат оценяване или недооценяване на стойността. Тази тенденция е следвана от инвеститора дългосрочно и определя дали пазарът да бъде покачващ или понижаващ.

2.- Вторична тенденция от три седмици до няколко месеца. Това са важни средни реакции, противоположни на първичната посока и накрая поправят между 50 и 75% от последното първично движение. Те са полезни при средносрочната и краткосрочната инвестиция.

3.- Третична тенденция или по-малка. Това са движения, продължаващи по-малко от три седмици. Става дума за кратки флуктуации на вторичните тенденции и чиято продължителност се колебае между шест-седем дни до три седмици. Става дума за поправки на интрадей, които обикновено са много манипулирани, което е полезно само за краткосрочните инвеститори.

Дау също така се аргументираше, че на графиката може да се сравни движението на пазара на ценни книжа с движението на морските води, в постоянен прилив и отлив.

Първичното движение ще бъдат приливите и отливите, вторичното - вълните и ежедневното движение на малките вълнения, които образуват вълните. Ежедневните движения нямат значение. Това, което е наистина важно, е да се открият първичните и вторичните движения (приливите, отливите и вълните), с цел да се купят или продадат в подходящия момент. Когато гребените или долините на последващите вълни са все по-високи, първичното движение е при покачване (приливът и отливът се качват) и обратно. След дълъг период на покачване (или слизане) когато гребените на последователните вълни са все по-ниски (или високи) показват промяна в първоначалното движение. Въпреки това, заради изкривяването, което предполагат ежеднвните движения и също така заради нередовността на вторичните движения, е необходима определена доза предпазливост преди да се прогнозира определена промяна на фондовата пазарна тенденция.

Фази, които характеризират покачващ се или понижаващ се пазар

Фазите, които характеризират покачващите се или понижаващите се пазари са следните:

1. - Покачващ се пазар 

Получава се когато напредъкът на цените достига до по-високо ниво, отколкото при предишното напредване. Също така когато вторичните тенденции не успяват да се установят под последното по-високо ниво. 

Съществуват три фази: 

a. - Фаза на натрупване 

Получават се спадания на пазара, инвеститорите продават, тъй като икономическите новини са лоши. Съществува модерирана дейност, която започва скромно да се възстановява. 

b. - Фаза на възстановяване или експанзия 

Дейността започва със скромни напредвания и се получава скромно повишаване на котировките. 

c. - Фаза на разпространение

Има голяма дейност на пазара. Обикновено се получават напредвания на цени и на котиращи обеми и инвеститорите взимат позиции на покупка без спиране.

2. - Понижаващ се пазар

Един пазар е понижаващ когато при всяко падане се достигат нови минимуми и покачващите се корекции не успяват да достигнат последните нива на предишата поправка. Фазите са както на покачващите пазари.

a. - Фаза на разпространение

Това е последният етап на противоположната тенденция, в този случай покачващата тенденция. Обемът е още по-висок, но клони към понижаване във възстановяванията си.

b. - Фаза на паника

Продажбеният натиск е много по-висок, отколкото при покупка. Цените падат рязко и се увеличава понижаващото движение. Обикновено се получават вторични покачващи се реакции (поправки).

c. - Трета фаза

Продажбите продължават. Докладите са много негативни и продължава общото ценово понижение, но по по-малко агресивен начин, отколкото в началото на предишната фаза.

3. - Принцип на потвърждението

Само може да се получи потвърждение на тенденцията като се използват като минимум две мерки, вместо една. Т.е. трябва да бъдат всички средни стойности при покачваща тенденци, за да бъде ефективна покачващата тенденция.

4. - Обемът се движи с тенденцията

Ако пазарът е покачващ се, обемът ще се покачи с покачването на цените и ще се намали с падането на същите.

5. - "Линиите" заместват вторичните тенденции

Една линия е странично движение, при което цените могат да се колебаят без определена тенденция. Може да продължи няколко седмици и дори месеци. Значението й е, че силите на предлагане и търсене са уравновесени. Едно пречупване нагоре или надолу на споменатата линия ще открие купуващ или продаващ интерес.

6. - Използват се само цените на затваряне

Нямат се предвид нито максимуми, нито минимуми при всяка сесия.

7. - Тенденцията остава в сила до окончателното потвърждение на промяната на посоката

Докато две средни стойности не го потвърдят, старата тенденция е тази, която е в сила, въпреки индексите, които показват противоположно заключение. Този принцип е предупреждение, за да се избегнат преждевременни позиционни промени.