Условия за ползване

Достъпът до и използването на която и да е част от уебсайта www.forexgoldy.com (уебсайта) се предоставя от инвестиционен посредник Forexgoldy на Вас (Ползвателя) съгласно настоящите Правила за ползване на уебсайта (Правилата). Информацията, намираща се на уебсайта, е предоставена изключително с информационна цел.

Тези Правила регулират използването на уебсайта от Вас в качеството Ви на Ползвател. Използвайки уебсайта, Вие приемате тези Правила в тяхната цялост. Ако не сте съгласни с тези Правила или с някаква част от тях, не следва да използвате уебсайта.

Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила. Вие също така се съгласявате да бъдете обвързани, както следва, и от другите документи, които регулират използването на уебсайта, включително Политиката за поверителност, и ще се счита, че изразът „Правила“ включва и тези други документи.

Допълнителна информация
Ако Ви е необходима допълнителна информация във връзка със съдържанието на уебсайта или имате въпроси във връзка със съдържанието, моля свържете се с нас на имейл info@forexgoldy.com.

Промени на уебсайта
Ползвателят на уебсайта се съгласява, че Forexgoldy може периодично да променя която и да е част на уебсайта или която и да е от услугите или продуктите, предлагани чрез него, както прецени и без уведомление на Ползвателя. Forexgoldy може по всяко време да променя Правилата за ползване на уебсайта без предварително уведомление. Ползвателят се съгласява, че няма да има претенции във връзка с подобни промени. Ползвателят се съгласява с посоченото в този раздел, без да е необходимо да попълва и подава нарочен документ, а чрез продължаващото ползване на уебсайта от негова страна. Ако Ползвателят не е съгласен с предвидения начин на промени на уебсайта, то той не следва да го използва.

Технически повреди
Forexgoldy не носи отговорност в случаи на неточност, грешка или закъснение, или пропуски в съдържанието на информацията, или за загуби и вреди, закъснения или пропуски, или за всяко друго форсмажорно обстоятелство (в това число срив в комуникациите, срив в енергозахранването, или неизправност в апаратурата или софтуера) или друга причина извън разумния контрол.

Защитени онлайн услуги
Всички защитени онлайн услуги, за които Ползвателят е абониран в Forexgoldy, може да използват кукита, за да може информация за Ползвателя и неговите предпочитания да бъде записвана, както и да бъде предотвратен непозволен достъп до тези услуги и информация. При такива обстоятелства кукитата обикновено трябва да бъдат приемани и разрешавани в браузъра, защото без тях Forexgoldy не може да гарантира, че информацията на Ползвателя е в безопасност. Поради това Ползвателите, отказващи кукита, не могат да използват защитените онлайн услуги.

IP адрес
IP адресът представлява уникален номер, който идентифицира компютъра на Ползвателя, когато е свързан с интернет. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен за идентификация на компютъра на Ползвателя, Forexgoldy използва IP адреси и за да анализира общото поведение и предпочитания на Ползвателите на уебсайта.

Поведение на Ползвателя
Ползвателят гарантира, че при използване на уебсайта:

(а) ще използва уебсайта само за законни цели и по начин, който не нарушава правата на трети страни, или не ограничава или възпрепятства използването на уебсайта от тях;

(б) няма да копира, разпространява и променя каквато и да е информация от сайта, включително статии, информационни бюлетини, както и други информационни материали. Те са интелектуална собственост на Forexgoldy.

Отказ от отговорност
Съдържанието на уебсайта (Съдържанието) - с изключение на Административната информация - се предоставя на Ползвателя само като обща информация.

Ползвателят не бива да разчита на която и да било част от това Съдържание, нито Съдържанието трябва да бъде приемано като съвет или препоръка за търговия на форекс и ДЗР. Forexgoldy не носи отговорност за използване на Съдържанието от Ползвателя или трети лица.

Forexgoldy използва софтуер за защита от компютърни вируси, за да проверява документите и файловете, преди да бъдат качени на уебсайта, но не може да гарантира, че документите и файловете, които се свалят от уебсайта, не съдържат вируси. Задължение на Ползвателя е да направи собствена проверка за компютърни вируси на всички документи или файлове, свалени от уебсайта. Forexgoldy не носи отговорност за повреди на компютърната система на Ползвателя, предизвикани от прехвърлянето на компютърен вирус.

Уместност на инвестицията
Forexgoldy не предоставя съвет относно уместността или стойността на конкретна инвестиция във форекс, ДЗР или други финансови инструменти, или инвестиционна стратегия, нито препоръчва продуктите, чиито реклами може да се появят на уебсайта.

Хипервръзки
Уебсайтът и неговото Съдържание може в даден момент да съдържат връзки към уебсайтове и услуги на трети страни. Тези връзки са поставени единствено за удобство на Ползвателя и не представляват разрешение от страна на Forexgoldy за достъп до тези уебсайтове, нито е одобрение на съдържанието на уебсайтове на трети страни от страна на Forexgoldy.

Авторско право
Освен ако не е изрично споменато друго, авторството върху цялото Съдържание на уебсайта принадлежи на Forexgoldy.

Forexgoldy позволява на Ползвателя:
а) да разглежда и показва Съдържанието;
б) (включително съдържанието, което може да бъде теглено) не може да бъде променяно, нагаждано, възпроизвеждано, препращано, предавано, използвано с цел обучение или по някакъв друг начин да бъде правено достъпно от страна на Ползвателя (в частност или изцяло) за трети лица без изричното съгласие на Forexgoldy. Ползвателят се съгласява, че няма да има претенции за авторство върху Съдържанието.

Прекратяване на достъп до уебсайта
Forexgoldy си запазва правото незабавно да прекрати, или да откаже достъп до уебсайта, или определени части от него, на всеки Ползвател, по всяко време и по свое усмотрение.

Общи положения
Настоящите Правила съставляват цялостно споразумение между Forexgoldy и Ползвателя във връзка с използването на уебсайта. Настоящите Правила имат предимство пред всякакви други споразумения между страните по този въпрос.

Чрез използване на уебсайта www.forexgoldy.com, Ползвателят приема настоящите Правила за ползване. Ако Ползвателят не е съгласен с тях и не ги приема, следва незабавно да преустанови използването на уебсайта.

Ако някаква част от настоящите Правила се окаже невалидна или неприложима според законодателството, невалидната или неприложима част ще се счита за премахната или променена по начин, който да запази останалата част от Правилата валидни и приложими.

Приложимо право
Настоящите Правила се регулират от и се тълкуват в съответствие със законодателството на Република България и споровете, свързани с тези Правила, се решават между страните, а при невъзможност - подлежат на решаване от съдилищата на Република България.