Защо е важна една стратегия Форекс?

На валутния пазар е много трудно да се правят пари, особено защото пазарът е непредсказуем. Понякога техническият Ви анализ маркира даден ефект, но пазарът прави обратното на това, което сте очаквал. Това наистина много ме притеснява когато се случи, но трябва да се притежава добра инвестиционна психология, за да можете да надмогнете тези нещастия.

Решението на проблема за загубите е да имате добра Форекс стратегия. Съществуват няколко Форекс стратегии. Някои са сложни и недоходоносни, но има някои, които са прости и доходоносни. Винаги трябва да избирате прости, но ефективни стратегии, вместо сложни и недоходоносни. По-голямата част от печелившите стратегии на пазара Форекс са простите. Простите стратегии са наистина мощни. Някои си мислят, че като се приложи сложна стратегия ще могат да се генерират големи печалби, но повечето пъти това не е така. Повечето от истински мощните и печеливши стратегии са простите.

Ако си подбирате някоя Форекс стратегия, ще намерите много в мрежата, но аз препоръчвам преди да използвате тези стратегии, да ги използвате в демо сметки или още по-добре, се регистрирайте в някой дискусионен форум и попитайте за мнения относно стратегията. Там ще Ви кажат дали наистина работи и е печеливша или не е печеливша и е загуба на време.