Едно важно умение

За много хора няма съмнение, че управлението на пари е една от най-добрите умения, които се развиват, за да бъдете успешни на Форекс.

Ако трябваше да избирам между оператор, който има умения за управление на пари, но без технически познания и друг с отлични технически познания, но без правилно управление на парите, определено бих дал парите си на първия, винаги.

Може би е неудобно за тези, които желаем да предадем знания за Форекс, да изразим това мнение. Въпреки това във всички обстоятелства предпочитаме оператор с достатъчно технически познания и достатъчно познания за управлението на парите.

Всички предпочитаме на първо време да придобием отлични технически познания, за да развием умението да предсказваме движенията на пазара. Това би било идеално и е добре да се работи върху това. Между другото, истината е, че талантът няма да е нещото, което създава печалбите в дългосрочен план. Тази чест принадлежи на развитието и на умението за управление на парите.

Това е една проста стратегия, за да бъдете печеливши: управлявайте сметката си, парите си, така че да можете да издържите на загуби, които не Ви изхвърлят от битката. Ако загубите са част от бизнеса, ще трябва да ги управлявате така, че да можете да се възстановите и да излезете напред. Новите оператори се тревожат за това колко могат да спечелят; напредналите оператори се занимават с това колко могат да загубят!

Успешните оператори поемат минимални рискове и поддържат малки загуби. Те умеят да отказват транзакции, които подлагат на риск големи количества от капитала им, без да ги интересува записа на заповед на транзакцията. Те прерязват загубите планирано предварително.

Операторите, които обикновено губят, рискуват повече отколкото трябва, оставят се да загубят с надеждата, че цените ще се съвземат и оттам започва катастрофата.

Не става дума да оперирате заради самото опериране, нито дори да търсите "бизнесът на живота си", операцията, която Ви превръща в богат. Става дума да реализирате операции, които генерират по-големи печалби, отколкото загуби, така че като извършите същото количество печелившо-губещи операции, резултатът да бъде положителен, например.

Тайната е в това да осъществявате само операциите, които имат висока вероятност за успех.

Губещите оператори нямат достатъчно търпение, за да очакват възможността и те започват да рискуват без критерии, преекспонират се и не знаят накъде отиват.

Печелившите оператори са търпеливи, очакват възможността за лесна печалба, запазват и се грижат за капитала. Когато дойде тази възможност, се възползват от нея. Точка. Това е плана.

Вие не можете да контролирате движенията на Пазара. Можете да контролирате единствено емоциите си. Необходимо е да бъдете дисциплиниран, търпелив... да имате контрол върху поведението и сметката си. А това също се научава.