Валутният пазар (FOREX)

На света съществува голямо разнообразие от валути, болшинството от страните разчита на собствена. Но само няколко валути имат тежест на световния пазар.

Големите световни сили образуват сила когато техните валути са силни, като накрая съставят една от валутите използвани на световно ниво.

Пазарът на валути, познат като Форекс включва покупката и продажбата на валути според чейнджа за деня в своите котировки. Логиката за да спечелите пари с Форекс се състои в това да купите валута, която ще увеличи котировките си и да я продадете. Разликата генерира печалбата за човека. Също трябва да се има предвид, че могат да се претърпят загуби в случай, че котировката се понижи.

Пазарът на валути и инвестициите Форекс

Пазарът на валути се характеризира по големия брой ежедневни транзакции. Това, което изисква активно и бързо участие на хората, които желаят да инвестират в този вид инвестиция. Не са краткосрочни инвестиции тези, които могат да осъществят няколко месечни транзакции за да постигнат добра производителност на парите, предназначени за валутния пазар.

Този вид инвестиции придоби голям растеж, бидейки фаворита на частните инвеститори, които търсят да достигнат високи печалби за възможно най-малко време, намалявайки рисковете за икономически загуби.