Видове трейдинг стратегии

За да оперират на финансовите пазари, операторите използват различни стилове на трейдинг според своята личност и качества като трейдъри. Тези стилове се различават главно по продължителността на операциите, които могат да вървят между няколко секунди (скалпинг) до няколко години (позиция трейдинг). Също така, тръгвайки от тези стилове на трейдинг, операторите използват различни стратегии или системи на трейдинг, които търсят да се възползват от различните поведения на пазара. Общо взето, тези стратегии могат да се класифицират на следните видове:

Различните видове стратегии на трейдинг

Дискреционен трейдинг: Главно дискреционният трейдинг се базира на разума и интуицията на трейдъра, за да влезе и излезе от пазара. По този начин стратегиите, базирани на дискреционния трейдинг използват субективния опит, заради който са противоположното на механичния трейдинг, който от своя страна се основава на изпълнението на операции, базирани на сбор от определени правила. Тези правила се определят на база на следните видове стратегии:

- Фундаментален трейдинг: Това е ефективна трейдинг стратегия, която помага на трейдъра да реши кога да влиза и да излиза от пазара, базирайки се на новостите на пазара (икономически, политически и т. н. новини), тъй като новините с финансов характер са, общо взето, създателките на краткосрочните тенденции и включително на средносрочните в някои случаи.

- Технически трейдинг: Основава се на техническия анализ, според който това е вид трейдингова стратегия, която се основава на изучаване на ценовите графики за да се идентифицират техническите шаблони и сигнали. Също така използва технически индикатори, както прости (мобилни средства например), така и по-сложни (осцилатори и други) за да определи възможни тенденциозни промени или продължението на същите. Това фокусиране е едно от най-популярните в днешно време.

- Трейдинг на ранга: Ранговият трейдинг е проста стратегия с добре определени рискови/печеливши параметри. Базира се на промените на цената и точките на натрупване, които могат да бъдат лесно идентифицирани на една графика. Също така се позволява на операторите да игнорират притока на новини и на тяхно място да се концентрират на добре дефинирани области на опори и съпротивления.

- Трейдинг на тенденции: Трейдърите, които базират стратегиите си на тенденциите на пазара са онези, които очакват точно той да формира добре дефинирана тенденция. Общо взето пазарът формира тенденции за покачване или спад на цените в 30% от времето докато при оставащите 70% цената се движи на степени. Предимството от това фокусиране е, че или пазарът се движи през по-дълги или по-къси периоди в рангове в по-големи рамк от време по-големи (от 4 часа, 1 ден или по-големи). В по-малките времеви рамки като 1 час или 15 минути може да се движи според определени тенденции, от които може да се възползва оператора. Следователно е възможно почти всеки ден тенденциозните трейдъри да могат да намерят тенденция, с която да могат да оперират. Ясно е, че повечето от тези оператори предпочитат да изчакат най-големите рамки от време да формират тенденция, тъй като по-малките отрязъци от време обикновено са по-непредсказуеми и следователно може да им се вярва по-малко. Освен това изискват трейдърът да се застои пред компютъра анализирайки пазара повече време, тъй като в противен случай е по-лесно да се изпуснат добри възможности. За много оператори, трейдингът, базиран на тенденции е най-препоръчителен и един от най-използваните. Обикновено експертите препоръчват да се следват тенденциите вместо да се оперира срещу тях. Онези трейдъри, които оперират като следват тенденциите, обикновено получават доста разумни печалби, докато онези, които очакват промени в тенденцията, за да влязат на пазара обикновено претърпяват големи загуби, ако това не се стане във всички случаи.

- Трейдинг на продължение и обръщане: Този вид стратегия е свързана с тенденциозния трейдинг. Например, ако Вие сте трейдър на продължение, ще очаквате пазарът да образува тенденция. Тогава, ако пазарът покаже сигнал за смяна на тенденцията, извършва коригиращо движение и отново поема началната тенденция. Това е точно момента, който Вие като трейдър ще изберете, за да отворите позиция като следвате тази тенденция. От своя страна трейдърите за промяна на тенденцията очакват сигналите на обръщането, тъй като обикновено търсят максимум или минимум, който им позволява да се възползват от движението на тенденция в нейната цялост. Този вид трейдъри трябва да оперира много внимателно, тъй като отварят позиции срещу тенденцията, което обикновено става опасно. С изключение на малцина, които умеят да се контролират, много трейдъри на контра-тенденция са завладени от алчността, тъй като очакват да получат големи печалби при своите операции и не затварят позициите си когато пазарът дава ясни сигнали, че ще продължи с общата тенденция. Най-лошото, което един трейдър може да направи е да се опита да отгатне кой е максимума или минимума на това, което може да стане пазара в определен момент. Това просто може да продължи нагоре или надолу за много време, заради което един оператор на контра-тенденция трябва да оперира с нагласени стоп лос, които винаги трябва да уважава. Това не означава, разбира се, че е лоша стратегия, просто не трябва да бъде прекалено алчен, да уважава стоп лосовете и особено да очаква пазарът да даде ясни сигнали за промяна на тенденция, макар и те да са моментни. Напротив, трейдърът ще попадне в множество случаи в губещи позиции. 

Относно стратегиите базирани на следването и продължението на тенденцията, реалността е, че не се оказва просто да се определи кога пазарът ще продължи с една тенденция или ще се обърне.

Следователно е важно трейдърът да използва инструменти като технически индикатори, които да му позволят да предсказва с по-голяма степен на сигурност (никога няма да е абсолютно сигурен, но ако подобри своите вероятности), че ще накара пазарът да продължи. Докато пазара не даде ясни сигнали за това, което ще направи, най-добре е трейдърът да не скача и да отвори позиця просто, защото изглежда на просто око, че тенденцията ще се промени или ще продължи. Трябва да се запомни, че на пазара може да се случи всичко. Известни фрази като купувайте високо и продавайте по-високо или обратното, са по-лесни за изричане, отколкото за прилагане.