Времето е всичко

Страхотна новина! Вие никога няма да сгрешите за посоката, която ще поеме пазара. Ако мислите, че доларът ще се покачи, сте улучили. Ако мислите, че доларът ще падне, сте прави. Доларът, в действителност, ще се качи и ще падне.

Въпросът не е е да знаете накъде ще отиде пазара, защото пазарът ще отиде във всички посоки. Въпросът е да знаете кога ще се качи или кога ще падне. Печалбите не произтичат от това да сте уцелили посоката на пазара, а от това да сте отгатнали времето на пазара.

Всички знаем със сигурност какво ще се случи в бъдеще... но трябва да приложим нашата енергия, за да се опитаме да определим момента в който ще се случи. Това е едно от решенията.

Да улучвате моментите е изкуство

Получава се като се пробва пазара преди да се гмурнете в него. Веднъж щом сте си представили посоката на пазара, можете да го тествате с малка позиция, с нисък риск. С това би се постигнало да знаете дали влизането е било подходящо или твърде рано. Ако началната операция е правилна и дава задоволителен резултат, тогава може да се увеличи тази позиция. Но ако операцията я удари загуба, тогава се започва отново и се чака.

Какво се чака? Или да изтече повече време или пазарът да предложи повече информация, която да обоснове замислената посока. 

Тогава ще се установи друга малка позиция, на нисък риск и така нататък с този процес, докато пазарът потвърди, че е с правилното мислене.

Един добър метод за ограничаване на рисковете и експозиция когато се пробва пазара е да следвате правилото на "максимални големи и минимални малки". Това правило определя, че докато се пробва пазара от страна на купувача (като се очаква цените да скочат), ако е бил ударен от загуба, тогава само ще започне друга проба на пазара, ако пазарът се движи на по-високо ниво от това, което е стигнал когато е започнал предишната операция.

Иначе когато се пробва пазара от продаващата страна, само ще се установи нов пробващ трейд, ако пазарът постигне нов минимум след предишния трейд. 

Този метод не само следва стратегия, за да се пробва пазара, а и се предпазва срещу поредица от ненужни загуби, ако се достъпи пазара по случаен начин, отновно и отново.

Ето простото правило: Ако Вие очаквате цените да се качат, очевидно те няма да са готови да го направят докато те, поне, се качат извън това, което са направили първия път когато Вие сте мислил, че са готови за покачване.

Няма значение какво мислите за посоката на пазара, може и да сте прави. Докато следвате това просто правило, Вие ще запазите капитала си докато успеете да откриете подходящото време и когато уцелите подходящия момент, ще имате голямо предимство на движенията.

И както винаги... бъдете дисциплинирани в трейдинга си!