Как се инвестира във Форекс: 5 златни правила за успех при инвестирането във Форекс

Инвестицията на пазара с чужди валути е възможно една от най-доходоносните инвестиции, които могат да се направят. Като резултат от това все повече инвеститори по света откриват значението на прибавянето на дадена инвестиция към международния валутен пазар или на сметка, администрирана от Форекс в инвестиционния си портфейл.

В тази статия ще поговорим за 5-те златни правила, които Ви помогнат да се превърнете в по-добър валутен инвеститор и така ще Ви помогнем да разберете как инвестирането във Форекс може да бъде лесно като използвате най-добре управляваните сметки на пазара.

Инвестирайте в стратегии, които да са в съответствие с рисковите Ви критерии: Рискът е това, което позволява на всяка инвестиция да генерира печалби и възвръщаемост за инвеститорите. Няма такова нещо като безрискова инвестиция на повишената възвръщаемост. Дори така риска може да се контролира и да намали с много детайлна стратегия за управление на пари.

Освен това, всеки инвеститор е различен и има различна толерантност към риска. Като резултат търсенето на сметка, администрирана от Форекс, която се съгласува с финансовото му състояние, целите му и толерантността му към риска, обикновено може да означава разликата между това да имате успех и да фалирате в момент на инвестиция в сметки, управлявани от Форекс.

Не започвайте инвестицията си на Форекс сякаш е инвестиция в акции: Валутният пазар е напълно различен от пазара на ценни книжа. Обикновено инвеститорите не разбират как да инвестират във Форекс и мислят, че ако могат да генерират печалби в акции, земни блага или други пазари, могат по същия начин да натрупат пари на Форекс. Това не винаги е така. Валутният пазар се държи по различен начин и се движи от различни мотори в сравнение с пазара на акции.

Можем да кажем, че акциите се движат по определени комуникационни канали. Въпреки това валутите се движат и реагират на новините, които ги засягат заедно с националната икномика.

Концентрирайте се в процеса, използван при опериране със сметката си, не в приходите: Това е трудно за разбиране за голяма част от инвеститорите и е честа грешка при новите инвеститори на Форекс. Да имате човек, управляващ портфейла Ви, който знае как да инвестира във Форекс, и който разчита на продуктивна, контролирана и добре установена трейдинг стратегия е по-важно от печалбите.

На Форекс пазара много хора могат да имат няколко добри месеца и да демонстрират висока доходност. От друга страна само ограничено количество трейдъри и управляващи портфейл успяват да го направят за постоянно и дългосрочно.

Фокусирането в процеса на трейдинга е по-важно, отколкото да се концентрирате в приходите. Просто защото, ако стратегията е добре определена и се оперира дисциплинирано, облагите стават постоянни.

Инвестирайте в най-добрата сметка, управлявана от Форекс, не в най-известната: На няколко пазара и предимно на онези, на които пазаренето може да бъде объркващо както при Форекс. Понякога програмите на най-известните администрирани сметки не са най-добрите.

Разбирането как да инвестирате на Форекс и да направите малко проучване на опциите му, освен да разберете рисковете и наградите на програмата за управлявани от Форекс сметки, в която Вие планирате да инвестирате, е несъмнено изключително важно за успеха.

Една инвестиция в много добре дефинирана Форекс стратегия за контрол на риска: Управляващият Вашия портфейл има нужда да представи добре дефинирана рискова стратегия, която предпазва парите му когато трейдовете не работят. Никой трейдър не може да спечели пари при всяка транзакция, която извършва, но винаги и когато бъдат способни да спечелят повече, отколкото да загубят и успеят да контролират нивата си на максимална загуба, сметката им управлявана от Форекс може да функционира много добре.

Да се научите как вашия управител на портфейл контролира целостта на риска в сметката Ви е, без съмнение значима крачка при инвестицията Ви в администрирана от Форекс сметка.

Очакваме тази статия да е успяла да Ви помогнете да разберете как да инвестирате във Форекс и по този начин да Ви помогне да се превърнете в по-мъдър инвеститор и как да различавате добрите от лошите оператори.